Standardisarja IEC 62446 aurinkosähkölaitteiston kunnossapito, testaus ja dokumentointi

Valmisteilla olevassa kolmeosaisessa julkaisusarjassa IEC 62446 määritellään ohjeet ja vaatimukset aurinkosähkölaitteiston dokumentaatiolle, käyttöönottotesteille, kunnossapito-ohjelmalle sekä lämpökameran soveltamiselle laitteiston tutkimisessa. Sen sisältö jäsennellään seuraaviin alaosiin:

 • SFS-EN 62446-1:2016 Dokumentointi, tarkastukset ja käyttöönottotestit
 • IEC/TS 62446-2 Kunnossapito (ennakoiva, korjaava ja suorituskykyyn perustuva)
 • IEC/TS 62446-3 Lämpökameran käyttö tarkastuksissa.

Standardisarjan osa 1 valmistui keväällä 2016 ja se korvaa standardin IEC 62446 vuoden 2009 painoksen.

IEC:n aurinkosähkökomitea IEC TC 82 valmistelee parhaillaan kahta teknistä spesifikaatiota IEC/TS 62446-2 ja IEC/TS 62446-3, jotka täydentävät julkaisusarjan.

Suunnittelu, urakointi ja sertifiointi

Standardin kohderyhmä on sähköverkkoon liitettyjen aurinkosähköjärjestelmien suunnittelijat ja urakoitsijat. Se mainitaan myös aurinkosähkölaitteistojen sertifiointijärjestelmän (Solar PV energy) sovellettavien standardien luettelossa (IECRE 04:2016 Annex A).

Aurinkosähköpaneeliston tarkastukset ja käyttöönottotestit

Standardi SFS-EN 62446-1 määrittelee aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotestit ja tarkastuskriteerit. Se on tarkoitettu sovellettavaksi sähköverkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien asennuksen, käyttöönoton sekä kunnossapidon ja muutostöiden jälkeen tehtävissä tarkastuksissa. Tarkastukset perustuvat sekä aistinvaraisiin menetelmiin että mittalaitteiden käyttöön. Standardi täydentää yleistä sähköasennusten tarkastamista koskevaa standardia IEC 60364-6, joka on otettu käyttöön Suomessa tunnuksella SFS 6000-6.

Aurinkosähköpaneeliston dokumentointi

Sähköverkkoon kytkettyjen aurinkosähkölaitteistojen odotettu käyttöaika on vuosikymmeniä. Rakennukseen asennetun laitteiston omistaja saattaa vaihtua laitteiston odotetun käyttöajan sisällä. Hyvästä dokumentaatiosta on apua aurinkosähkölaitteiston vianselvityksessä ja laitteiston ylläpitämisessä turvallisena ja suorituskykyisenä.

Standardissa esitetään vaatimukset sähköverkkoon kytketyn aurinkosähköjärjestelmän informaatiolle ja dokumentaatiolle. Dokumentaatio sisältää järjestelmän perustiedot ja informaation, jonka odotetaan olevan saatavilla käyttö- ja huolto-ohjeissa.

Muutokset vuoden 2009 painokseen

Standardin SFS-EN 62446-1 soveltamisala on muutettu sisältämään laajempi kokoelman järjestelmätestejä sekä tarkastusmenetelmiä suurten ja monimutkaisten aurinkosähköjärjestelmien tarpeisiin. Uuden painoksen muutoksia verrattuna edelliseen painokseen ovat mm.:

 • käsite vaihtovirtapaneeli ja testien soveltaminen paneeliin integroitua elektroniikkaa sisältäviin järjestelmiin
 • aurinkosähköjärjestelmästä on oltava kokoonpanopiirustus, jos paneeliketjujen lukumäärä on kolme tai suurempi
 • tasasähköjärjestelmän tarkastusvaatimukset on päivitetty vastaamaan suunnitteluohjetta IEC/TS 62548:2013
 • paneelistojen testit jäsennellään kolmeen ryhmään: testiryhmät 1 ja 2 sekä täydentävät testit
 • eristysresistanssin mittausmenetelmät enintään 10 kW sekä yli 10 kW paneelistoille.

Testiryhmät 1 ja 2 sekä täydentävät testit

Standardi määrittelee kaksi testiryhmää sekä joukon täydentäviä testejä, joita myös voidaan soveltaa, kun standarditestit on tehty. Testiryhmät on jäsennelty seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kategorian 1 testit – Vähimmäisvaatimukset – Standardoitu testisarja, jota on sovellettava kaikissa järjestelmissä.
 • Kategorian 2 testit – Laajennettu testisarja, jonka käytössä oletetaan, että kategorian 1 testit on jo tehty.
 • Täydentävät testit – Muut testit, joita voidaan käyttää erityistapauksissa.

Standardissa on otettu huomioon myös laitteistot, joissa on käytetty aurinkosähköpaneeliin integroitua elektroniikkaa (esim. mikroinvertterit ja vaihtovirtapaneelit).

Pidä tietosi ajan tasalla aurinkosähköstandardeista tai vaikuta niiden sisältöön

Aurinkosähkön standardointi aloitettiin sähköalan kansainvälisessä standardointijärjestössä IEC:ssä 35 vuotta sitten. Tehtävää varten perustettiin komitea IEC TC 82 Solar photovoltaic energy systems. Alan kehitys parantaa mahdollisuuksia aurinkoenergian hyödyntämiseen yhä laajemmin. Standardien käyttöön perustuvan sertifiointijärjestelmän odotetaan parantavan mahdollisuuksia investoida aurinkosähköön. Samalla aurinkosähkön standardointitarve kasvaa.

Aurinkosähköstandardoinnin trendejä ovat nyt:

 • vaihtovirtapaneelit (paneeli+mikroinvertteri)
 • erittäin älykkäät vaihtosuuntaajat
 • energiatuotannon arviointi odotetulta käyttöiältä (investoinnin takaisinmaksuaika)
 • aurinkosähköjärjestelmän laatu, luotettavuus ja saatavuus.
 • suunnittelu- ja asennusstandardien harmonisointi
 • paikalliset energiavarastot
 • paneeliston sähköverkkoon liittäminen (verkkokoodit)
 • aurinkosähköstä turvallisin sähköntuotantotapa.

Mikäli olet jo tekemisissä aurinkosähköjärjestelmien ja niiden standardien kanssa, tai ne tulevat kuulumaan työalaasi, nyt on oikea hetki liittyä SESKOn aurinkosähköseurantaryhmän SR 82 jäseneksi, verkostoitua ja tulla mukaan vaikuttamaan aurinkosähköstandardien sisältöön.

Lisätietoja aurinkosähköstandardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö, p. 09 6963 954, sähköposti arto.sirvio(at)sesko.fi.

Lisää suosikiksi