Aurinkopaneelit

Standardissa SFS-EN 62446-1 määritellään aurinkosähkölaitteiston käyttöönottotarkastukset. Sen viimeisin painos on SFS-EN 62446-1:2016 + A1:2018. Se on tarkoitettu sähköverkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien asennusten käyttöönoton, kunnossapidon sekä muutostöiden jälkeen tehtävissä tarkastuksissa. Tarkastukset perustuvat sekä aistinvaraisiin menetelmiin että mittalaitteiden käyttöön. Se täydentää yleistä sähköasennusten tarkastamista koskevaa standardia IEC 60364-6, jonka kansallinen painos on julkaistu tunnuksella SFS 6000-6.

Tukes luettelo S10-2023

Tukesin luettelossa S10 ilmoitetaan sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit. Luettelo päivitettiin vuodenvaihteessa ja nyt se sisältää myös standardin SFS-EN 62446-1:2016 + A1:2018.

Lisätietoa ks. Luettelo S10 on päivitetty ja Luettelo S10-2023.

Standardit aurinkosähköjärjestelmän tarkastuksiin

Standardisarjassa SFS-EN IEC 62446 määritellään vaatimukset sähköverkkoon kytkettyjen aurinkosähkölaitteiston dokumentaatiolle, käyttöönottotesteille, kunnossapito-ohjelmalle sekä lämpö- ja elektroluminesenssikuvaukselle. Sen sisältö on jäsennelty seuraavasti:

Osallistu aurinkosähkön standardointiin

Aurinkosähköstandardit laatii kansainvälinen asiantuntijaryhmä, joka toimii IEC-komitean TC 82 Solar photovoltaic energy systems alaisuudessa. Käyttöönottostandardista IEC 62446-1 ED2 on parhaillaan valmisteilla 2. painos. Sen sisältöön voi vaikuttaa osallistumalla SESKOn komitean SK 82 Aurinkosähköjärjestelmät toimintaan. SESKOn Puhdas energia -kampanja mahdollistaa tutustua aurinkosähkön standardointiin ja verkostoitua kansallisten sekä kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.

Lisää suosikiksi

Lisätietoja aiheesta

Arto Sirviö
+358 40 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi