Aurinkosähköpaneelin rakenteelliset vaatimukset

Standardi SFS-EN IEC 61730-1:2018:en asettaa sähköteknisiä ja mekaanisia vaatimuksia aurinkosähköpaneelin rakenteelle. Vaatimusten tarkoitus on estää sähköiskut, palovaarat ja henkilövahingot. Standardi pätee sekä piikidepaneeleille että ohutkalvopaneeleille. Uusi painos sisältää mm. seuraavat tekniset muutokset verrattuna 1. painokseen:

 • järjestelmän suurin tasajännite 1500 V
 • suojaus sähköiskulta perustuen SFS-EN 61140 luokitukseen
 • muutoksia eristyskoordinaatioon, ylijännitekategoriat, materiaaliryhmät ja luokat
 • komponenttien kelpuutus
 • harmonisoitu pienjännitedirektiivin 2014/35/EU.

Aurinkosähköpaneelin testausvaatimukset

Standardi SFS-EN IEC 61730-2:2018:en luettelee aurinkosähköpaneelin turvallisuuden kelpuutuksessa sovellettavat testit. Standardi määrittelee turvallisuuden perustestit sekä lisätestit, jotka liittyvät aurinkosähköpaneelin toimintaan sovelluksissa. Testikategoriat sisältävät perustarkastuksen, suojauksen sähköiskulta, palovaarat, mekaanisen rasituksen sekä ympäristön rasitukset. Uusi painos sisältää mm. seuraavat tekniset muutokset verrattuna 1. painokseen:

 • aistinvarainen tarkastus MST01
 • terävien reunojen testi MST04
 • eristystesti MST04
 • lämmönkestävyystesti MST21
 • palotesti MST23
 • syttyvyystesti MST24
 • rakenteen ominaisuudet MST32 – MST37
 • suositus tehdastesteille.

Lisätietoja aurinkosähköstandardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö.

Lisää suosikiksi