Seuraavat pienjännitevoimakaapeleiden rakenne-, mitoitus- ja testausvaatimuksia sekä kaapeleiden käyttöä koskevat standardit ovat ilmestyneet:

SFS 4879:2018 0,6/1 kV voimakaapelit. PEX-eristeiset ja PVC-vaippaiset Al- ja Cu-johtimiset kaapelit. Rakenne, testaus ja käyttöohje, 5. painos, 2018. 45 sivua (suomi/englanti). Hinta 91,39 € (alv 24 %)

SFS 4880:2018 0,6/1 kV voimakaapelit. PVC-eristeiset ja -vaippaiset Al- ja Cu-johtimiset kaapelit. Rakenne, testaus ja käyttöohje, 4. painos, 2018. 38 sivua (suomi/englanti). Hinta 82,34 € (alv 24 %).

Standardissa SFS 4879 määritellään vaatimukset pienjännitevoimakaapeleille, joiden suomalaiset tyyppimerkinnät ovat AXMK, AXCMK, XMK ja XCMK. Vastaavasti standardin SFS 4880 mukaiset voimakaapelit ovat kansalliselta tyyppimerkinnältään AMCMK ja MCMK. SFS-standardien mukaiset kaapelit soveltuvat Suomen käyttöolosuhteisiin ja niitä käytetään pääasiassa kiinteistökaapeleina ja moottorilähdöissä.

Standardi SFS 4879 sisältää eurooppalaisen harmonisointiasiakirjan HD 603 osan 5D englanninkielisenä ja standardi SFS 4880 sisältää vastaavasti saman pienjännitevoimakaapelistandardin osan 3F. CENELEC hyväksyi molemmat osat vuonna 2018. Muilta osin standardit ovat suomenkielisiä.

Standardien uudistettuihin painoksiin on lisätty rakennustuoteasetukseen (CPR) liittyviä vaatimuksia ja lisäksi standardiin SFS 4879 on lisätty PEX-eristeisen kaapelin UV-suojausta koskevat vaatimukset. Kaapelirakenteita koskevia täsmennyksiä on myös tehty standardeihin ja esimerkiksi johdinten kuormitettavuusarvot on tarkistettu ja tarvittaessa niitä on lisätty eri asennustavoille. Standardeissa esitetyt kuormitusarvot on laskettu suoraan Suomen olosuhteiden mukaan, mikä poikkeaa asennusstandardissa SFS 6000-5-52:2017 esitetyistä, IEC:n lähtöarvoihin perustuvista arvoista. Standardien SFS 4879 ja SFS 4880 arvoja voidaan käyttää suoraan Suomen olosuhteiden lähtöarvoina kaapelien lopullisia kuormitusarvoja laskettaessa.

Standardien SFS 4879 ja SFS 4880 uudistetuista painoksista on poistettu jakeluverkkokaapeleita koskevat vaatimukset, jotka on julkaistu aiemmin tänä vuonna standardina SFS 5800.

Pienjännitevoimakaapelien yleisiä vaatimuksia ja kaapeleiden pakkastestejä koskeva standardi SFS 5801 päivitetään heti, kun harmonisointiasiakirjan HD 603 toinen painos ilmestyy. Toinen parhaillaan uudistettavana oleva standardi on SFS 5546, joka koskee halogeenittomien nippuna itsestään sammuvien 0,6/1 kV -kaapelien vaatimuksia.

SFS-standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales@sfs.fi ja verkkokauppa sales.sfs.fi. Lisätietoja energiakaapeleita koskevista standardeista saa Juha Vesalta SESKOsta.

Lisää suosikiksi