Uuden valaisinpistokytkinjärjestelmän käyttö yleistyy vähitellen Suomessa

Kattovalaisimet on liitetty Suomessa perinteisesti rakennuksen sähköverkkoon valaisinliittimillä (ns. sokeripaloilla) tai valaisinpistokytkimillä eli valaisinpistotulpilla ja –pistorasioilla. Valaisinpistotulppia ja -pistorasioita on käytössä kahta erilaista järjestelmää. Vanhempaa kansallista standardin SFS 5799 mukaista järjestelmää on käytetty menestyksekkäästi kolmenkymmenen vuoden ajan. Uudemman standardin SFS-EN 61995 mukaisen maailmanlaajuisen järjestelmän käyttö on ollut mahdollista asennusstandardien mukaan jo kymmenen vuoden ajan, mutta sitä on vain joissain uusimmissa kohteissa. Nyt uudempi järjestelmä rupeaa yleistymään vähitellen, koska uusilla valaisinpistotulpilla varustettuja valaisimia on tulossa markkinoille mm. isojen kalusteliikkeiden kautta. Uudisrakennuksiin on myös asennettu jo uuden tyyppisiä valaisinpistorasioita.

Suomessa käytössä rinnakkaiset valaisinpistokytkinjärjestelmät

Suomessa voidaan jatkossakin käyttää molempien järjestelmien mukaisia valaisinpistokytkimiä eikä ole suunnitelmia kieltää vanhantyyppisiä standardin SFS 5799 mukaisia valaisinpistorasioita ja -pistotulppia. Standardin SFS-EN 61995 mukaisen järjestelmän yleistyessä markkinoilla SESKO esittää seuraavat suositukset:

  • Vanhan tyyppisiä valaisinpistokytkimiä (SFS 5799) suositellaan käytettäväksi aikaisemmin tehtyjen asennusten korjaus-, laajennus- ja muutostöissä. Kuitenkin vanhan tyypin valaisinpistokytkimien käyttö on sallittu myös uudisrakennuskohteissa.
  • Uudisrakennuskohteissa suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi uusia DCL-tyyppisiä valaisinpistorasioita (SFS-EN 61995) siten, että kohteeseen toimitetaan myös vastaavat pistotulpat.

Valaisinpistokytkinjärjestelmien erot

Uuden ja vanhan pistotulpan ja -rasian rakenteet poikkeavat toisistaan ja uusi pistotulppa ei sovi vanhaan pistorasiaan eikä vanha pistotulppa uuteen pistorasiaan.

Vanhan tyypin järjestelmä sisältää rakenteet suojakoskettimella varustetuille ja ilman suojakosketinta oleville pistorasioille ja -pistotulpille, suojaeristetyn (ns. luokan II) valaisimen pistotulpille sekä ilman suojakosketinta oleville ns. kruunuvalaisimien pistorasioille ja -tulpille. Ilman suojakosketinta olevia pistorasioita ja kruunuvalaisimen pistorasioita on aikanaan tarvittu ilman suojamaadoitusta olevien ns. luokan 0 valaisimien liittämiseen. Luokan 0 uusia valaisimia ei ole ollut markkinoilla enää pitkään aikaan, ja sen takia ilman suojakoskettimia olevia pistorasioita ei ole asennettu uusiin kohteisiin enää kahteenkymmeneen vuoteen.

Uusi maailmanlaajuinen DCL-standardi sisältää rakenteet vain suojamaadoituskoskettimella varustetulle pistorasialle ja tähän sopiville suojamaadoitettujen luokan I ja suojaeristettyjen luokan II valaisimien pistotulpille. Eri järjestelmien eroja esitellään myös seuraavassa kuvassa.

Miksi otetaan käyttöön uusi järjestelmä?

Valaisinpistorasioita ja -pistotulppia on ollut perinteisesti käytössä yleisesti vain Pohjoismaissa. Maailmanlaajuisen järjestelmän yleistyessä eri maissa myös valaisinteollisuus alkaa varustamaan entistä enemmän valaisimia pistotulpilla ja siksi uuden järjestelmän käyttö yleistyy meilläkin.

Uuden järjestelmän etu on mm. se, että pistorasia on yleensä upporakenteinen, niin että pistotulppa menee kokonaan pistorasian sisään ja lopputulos vie vähän tilaa ja on siistin näköinen. Vanhan järjestelmän pistotulppa on vastaavasti usein hankala saada sopimaan nätisti riippuvalaisimen kattokupin sisään. Suurin etu on ajan mittaan se, että kuluttajien hankkimat kattovalaisimet varustetaan pistotulpalla, jotka sopivat suoraan katossa oleviin pistorasioihin ja hankalat työkaluilla tapahtuvat liittämiset jäävät pois.

Ohjeita kuluttajille

Kuluttaja voi vaihtaa tarvittaessa valaisimessa olevan valaisinpistotulpan sellaiseksi, että se sopii katossa olevaan valaisinpistorasiaan. Valaisinpistorasiaa ei kuluttaja saa vaihtaa, vaan se on sallittua vain sähköalan ammattilaiselle. Vanhan ja uuden pistokytkintyypin välillä voi periaatteessa käyttää sovittimia, mutta ne vievät paljon tilaa, eikä niiden käyttöä muutenkaan suositella.

Lisätietoja valaisimien asennuksista ja valaisinpistokytkimien käytöstä annetaan

Lisää suosikiksi