SFS 2532 Monimittarikeskukset

4. painos. Hinta 9,50 € (+ alv 24 %)

Standardissa esitetään erityisvaatimukset mittauskeskuksina käytettäville monimittarikeskuksille. Standardi liittyy pienjännitekeskusten vaatimuksia käsittelevään standardisarjaan SFS-EN 61439. SFS 2532 korvaa vuodelta 2002 peräisin olevan edellisen painoksen ja sen soveltamisalaa on laajennettu koskemaan kerrostalojen lisäksi myös muut asuin- ja liikehuoneistojen monimittarikeskukset.

SFS 5601 Sähköenergiamittareiden tilat
4. painos. Hinta 9,50 € (+ alv 24 %)

Tämän standardin mukaiset sähköenergiamittareiden tilat on tarkoitettu käytettäviksi kWh- ja muiden sähköenergiamittareiden sekä ohjauslaitteiden sijoitustilana. Standardin mittoja noudatetaan sekä kotelokeskukseen että muuhun keskukseen sijoitetun sähköenergiamittarin vaatimaan tilaan. Standardi korvaa vuodelta 2000 peräisin olevan edellisen painoksen ja siihen verrattuna viitestandardit on päivitetty.

SFS 2529 Vaihtosähköenergian mittaus. Energiamittarin alusta
5. painos. Hinta 9,50 € (+ alv 24 %)

Standardin mukaiset energiamittarin alustat on tarkoitettu käytettäviksi pääasiassa jakokeskuksissa kWh- ja muiden energiamittareiden, aikakytkimien, verkkokäskynvastaanottimien ja vastaavien laitteiden kiinnitykseen, erityisesti verkonhaltijan myyntimittauksessa. Standardiin ei ole tehty teknisiä muutoksia vuodelta 2000 peräisin olevaan edelliseen painokseen verrattuna.

Edellisten standardien päivittämisen yhteydessä on myös peruutettu vanhentuneena standardi SFS 2537:2000 Vaihtosähköenergian mittaus. Mittauskytkennät ja liitinten numerointi.

Standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. (09) 149 9331, sähköposti sales@sfs.fi ja verkkokauppa sales.sfs.fi. Lisätietoja sähköenergian mittausta koskevista standardeista antaa SESKOssa Juha Vesa, puh. (09) 696 3958.

Lisää suosikiksi