Kansainvälisen sähköalan standardisointijärjestön, IEC:n teknisessä spesifikaatiossa IEC/TS 62443-1-1:fi esitellään em. standardisarjassa käytettävä terminologia, keskeiset käsitteet ja mallit, joihin sarjan muut osat perustuvat. Siinä pyritään myös vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on teollisuusautomaatio- ja ohjausjärjestelmien tietoturvan soveltamisala?
  • Miten tietoturvajärjestelmän tarpeet ja vaatimukset voidaan määritellä käyttäen johdonmukaista terminologiaa?
  • Mitkä ovat ne peruskäsitteet, jotka muodostavat pohjan niiden toimintojen, järjestelmän ominaisuuksien ja toimenpiteiden analysoimiselle, jotka ovat tärkeitä tietoturvallisten ohjausjärjestelmien toimittamista varten?
  • Miten teollisuusautomaatio- ja ohjausjärjestelmän komponentit voidaan ryhmitellä tai luokitella tietoturvan määrittämistä ja hallitsemista varten?
  • Mitä erilaisia tietoturvatavoitteita on olemassa ohjausjärjestelmäsovelluksia varten?
  • Miten tietoturvatavoitteet voidaan asettaa ja miten voidaan luoda niiden saavuttamista tukeva säännöstö?

Keväällä 2012 ilmestyvässä sarjan toisessa osassa IEC 62443-2-1:fi annetaan neuvoja teollisuusautomaatio- ja ohjausjärjestelmien tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän perustamiseen ja ylläpitämiseen.  Kolmannessa osassa eli teknisessä raportissa IEC/TR 62443-3-1:fi käydään läpi varsinaista tietoturvatekniikkaa. Suomennokset tullaan julkaisemaan myös kokoelmana SFS-käsikirjassa 631-3.

Suomenkielisinä nämä IEC:n julkaisut päätettiin tuoda markkinoille, koska niiden sisältämät opastavat tiedot ovat hyödyksi ja tarpeen maamme teollisuudelle. Vaikka standardin statusta näillä julkaisuilla ei Suomessa ole, ne ovat kuitenkin käyttökelpoisia suunnittelun välineitä. Standardin status puuttuu, koska CENELEC ei ole saattanut niitä voimaan eurooppalaisina standardeina.

IEC/TS 62443-1-1:fi on julkaistu kaksikielisenä (suomi/englanti) painoksena. Siinä on 153 sivua ja sen hinta on 89,70 € (alv 0 %). Julkaisua myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi .

Lisätietoja mainituista julkaisuista antaa SESKOssa Jukka Alve.

Lisää suosikiksi