IMCO hyväksyi 7.10.2010 yksimielisesti mietintönsä, joka koskee Euroopan standardointijärjestelmän tulevaisuutta. Mietinnössä analysoidaan Euroopan komission pohdintoja, joissa komissio tarkastelee Euroopan standardointiorganisaatioiden – CEN, CENELEC ja ETSI –  toimintaa.

Loppuraportissaan IMCO tunnustaa monet nykyisen, eurooppalaisen standardointijärjestelmän menestystekijät ja korostaa nykyjärjestelmän säilyttämisen tärkeyttä. IMCO painottaa, että uudistusehdotusten olisi perustuttava nykyisen standardointijärjestelmän vahvuuksiin. Nykyjärjestelmä muodostaa vahvan perustan parannuksille, kunhan vältetään perustavaa laatua olevat muutokset, jotka horjuttaisivat nykyjärjestelmän ydinarvoja.

Lisätietoja IMCOn johtopäätöksistä raportissa

www.cen.eu  ja www.cenelec.eu

Lisää suosikiksi