Pk-yritykset muodostavat yli 99% kaikista yrityksistä Euroopassa ja ovat siten keskeisessä roolissa Euroopan taloudessa. Standardoinnin avulla yrityksen roolia markkinoilla voidaan vahvistaa, mutta tätä standardien tuomaa lisäarvoa ei pk-yrityksissä vielä riittävästi tunneta.

Siksi CEN ja CENELEC ovat yhdessä perustaneet pk-yrityksille oman sivuston: sme.cencenelec.eu.

Tämä eurooppalaiseen standardointijärjestelmään perehdyttävä sivusto tarjoaa pk-yrityksille:
• tietoa uusista standardointialoitteista
• tietoa standardointityön etenemisestä
• mahdollisuuden saada neuvoja ja ohjeita asiantuntijoita sähköpostitse
• päivitettyä, nimenomaan pk-yrityksille tarkoitettua aineistoa standardoinnista
• perehdytystä eurooppalaiseen standardointiin ja siihen osallistumiseen
• tietoa kiinnostavista konferensseista ja tapahtumista standardoinnin alueella.

Pk-standardointiasiaa myös twitterissä. Liity ja saat ajan tasalla olevaa tietoa pk-yrityksiä koskevista standardointiuutisista.

Opas standardien laatijoille

Kesällä 2010 julkaistiin standardien laatijoille opas siitä, miten pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet voidaan ottaa huomioon standardeja laadittaessa. Lisätietoa oppaasta.

Lisää suosikiksi