Kuvatunnus, turvallisuuskuvatunnus ja turvakilpi


Seuraavassa havainnollistetaan muutamin esimerkein sanaston käsitteitä, niiden välisiä yhteyksiä sekä keskeisimpiä standardeja.

Laitteessa käytettävä kuvatunnus esiintyy laitteen muodostavassa kokoonpanossa. Tällaiset kuvatunnukset on standardoitu tietokantoina julkaistuissa kansainvälisissä standardeissa IEC 60417 ja ISO 7000. Näitä kuvatunnuksia tarvitsevat laitevalmistajat sekä tuotestandardeja laativat standardointikomiteat.

iec_60417-5036_vaarallinen_jannite.png

Kuva 1. Esimerkki standardikuvatunnuksesta. IEC 60417-5036 Vaarallinen jännite

Turvallisuuskilpi on graafinen tunnus, jolla on määritelty turvallisuusviesti. Se muodostuu standardin ISO 3864 mukaisesta turvallisuusväristä, geometrisesta muodosta sekä kuvatunnuksesta (esim. IEC 60417, ISO 7000). Standardoidut turvallisuuskilvet on julkaistu standardissa ISO 7010 sekä lisäyksissä A1, A2 ja A3.

iso_7010-w012_vaara_jannitteinen.png

Kuva 2. Esimerkki turvallisuuskilvestä. ISO 7010-W012: Vaara; Jännitteinen

Tapauksissa, joissa käyttäjälle halutaan välittää turvallisuusviesti kielestä riippumattomasti, mutta turvallisuuskilven käyttö ei ole perusteltua, voidaan käyttää standardoitua turvallisuuskuvatunnusta. Se muodostuu varoituksen geometrisestä muodosta ja kuvatunnuksesta. Turvallisuuskuvatunnukset on erityinen, kasvava kuvatunnusjoukko jonka jäsenet löytyvät standardista IEC 60417.

iec_60417-6042_huomio_sahkoiskun_riski.png

Kuva 3. Esimerkki turvallisuuskuvatunnuksesta IEC 60417-6042: Huomio, Sähköiskun riski

IEC/TR 62687:2011 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 15 sivua ja sen hinta on 29,10 € (alv 0 %). Julkaisua myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi
Lisätietoja standardista antaa SESKOssa Arto Sirviö

Lisää suosikiksi