Tehoelektroniikan kehityksen, hajautettujen energiantuotantomuotojen ja sähkön varastointimahdollisuuksien myötä on jälleen nostettu esille kysymys tasasähkönjakelun käyttömahdollisuuksista varsinkin sellaisissa rakennuksissa ja käyttötarkoituksissa, joissa tarvitaan tasalaatuista sähkönsyöttöä. Tyypillisiä sovelluksia olisivat esimerkiksi tietoliikennekeskukset, tietyntyyppiset liikerakennukset ja sairaalat.

Tasasähkön tuomista eduista

Tietoliikennekeskukset on yleisesti suunniteltu tasasähkölle, joka nykyisin on tuotettu vaihtosähköverkosta AC/DC-muuntimilla. Tällaiset syötöt voitaisiin hoitaa suoraan 400 V pienjännitetasasähköllä (LVDC), jolloin jännitemuunnoksia voitaisiin vähentää. Lisäksi muunto- ja siirtokustannukset pienenisivät, luotettavuus, energiatehokkuus, sähkömagneettinen yhteensopivuus sekä sähkön laatu ja varastointimahdollisuus paranisivat.
Ilmeisiä etuja tasasähköllä siis saavutettaisiin, mutta lisätutkimuksia ja selvityksiä tarvitaan. Onhan sadan viimeisen vuoden aikana kotien ja rakennusten syöttö hoidettu vaihtosähköllä eikä laajoja kokemuksia pienjännitetasasähkön käytöstä jakelusähkönä eräitä koeasennuksia lukuun ottamatta ole. 

Turvallisuusnäkökohdissa selvitettävää

Haasteita tasasähkötekniikassa nähdään esimerkiksi lisääntyvänä tulipaloriskinä ja valokaariin liittyvien ongelmien takia. Monien vaihtosähköllä luotettavasti toimivien asennustarvikkeiden toimivuus ja rakenteet on suunniteltava ja testattava uudestaan, mikäli niitä ryhdytään käyttämään tasasähköpiireissä. Kytkimet ja katkaisijat on suunniteltava uudelleen, jotta ne kykenevät katkaisemaan tasasähkön ilman valokaarta. Tämä puolestaan johtaa rakenne- ja testausstandardien uusimiseen, jotta voidaan taata pienjännitetasasähköpiireissä käytettävien komponenttien turvallisuus.
Vaikka monet kodeissa yleisesti käytettävät laitteet, kuten televisiot, tietokoneet, matkapuhelimet, partakoneet ja muut akkukäyttöiset laitteet, toimivat jo nyt tasasähköllä, alkanee pienjännitetasasähkön yleistyminen  liiketiloista ja vastaavista.

Strategiaryhmä perustettu, tekninen standardointi aloitettu

Standardisointijärjestöt seuraavat tiivisti alan kehitystä ja pienjännitetasasähkön uuteen tulemiseen varaudutaan. IEC:ssä on perustettu teknistä standardisointityötä ohjaavan hallintokomitean (Standardization Management Board, SMB) alaisuuteen erityinen strategiaryhmä SMB/SG 4: LVDC distribution systems up to 1 500V DC, joka kartoittaa parhaillaan pienjännitetasasähköjakeluun liittyvän teknologian etuja ja haittoja.

Aiheesta järjestetään 29. ja 30. syyskuuta seminaari.

http://www.dke.de/de/veranstaltungen/Seiten/LVDCWorkshop.aspx
Tekninen standardisointityökin on jo alkanut asennustarvikekomiteassa IEC TC 23, jonka työryhmä WG 8: Electrical accessories for direct current laati standardeja mm. tietoliikennekeskuksissa käytettäville tasasähköpistokytkimille.
Lisätietoja aiheesta antaa SESKOssa Juha Vesa, puh. 09 6963 958, sähköposti: juha.vesa(at)sesko.fi

Lisää suosikiksi