Standardisarjan osa 1 määrittelee kotien ja rakennusten elektronisten järjestelmien (kotiautomaation) HBES-kommunikaatiojärjestelmän pääosat ja siihen perustuvan konseptin. Standardissa kuvatulla järjestelmällä voidaan toteuttaa automatisoituja, keskitettyjä ja hajautettuja prosessiohjauksia jotka on kohdennettu koti- ja rakennusympäristöjen sovellutuksiin.

Standardisarja EN 50090 keskittyy HBES- kommunikaatiojärjestelmän HBES-luokkaan 1 (ohjaus, valvonta, mittaus, hälytys ja datan siirto). Luokka 1 sisältää määrittelyt kotien ja rakennusten kommunikaatioverkolle, jonka sovelluksilla voidaan esim. valvoa ja ohjata kohteen valaistusta, lämmitystä, veden kulutusta, energiankulutuksen hallintaa, palohälytyksiä, himmentimien ohjauksia sekä turvallisuusvalvontasovelluksia.

EN 50090 vs. EN 50491

Tämä standardi on samalla viimeinen EN 50090 sarjaan julkaistava osa.  EN 50090 -sarjan väylästä (KNX) riippumattomat osat siirretään vähitellen uuteen EN 50491-sarjaan, jonka alaosat liittyvät koti- ja rakennusautomaatiojärjestelmän suunnitteluun, asentamiseen, tarkastamiseen, tietoturvaan sekä lainsäädännöstä tuleviin vaatimuksiin, joita ovat mm. sähköturvallisuus ja EMC.

Tästä aiheutuu standardissa mainittu, vaatimuksenmukaisuuden tarkastelussa huomioitava asia:
”Tuotteen joka on EN 50090- vaatimusten mukainen, on täytettävä koko EN 50090 -sarjan standardien vaatimukset valittujen siirtomedioiden mukaisesti ja lisäksi tuotteen on täytettävä soveltuvien EN 50491 -sarjan osien vaatimukset.”

SFS-EN 50090-1:2011 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 32 sivua ja sen hinta on 46,70 € (alv 0 %). Mainittua julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi
Lisätietoja standardista antaa SESKOssa Arto Sirviö

Lisää suosikiksi