SFS-EN 50090-2-3 on tuoteperhestandardi ja se on tarkoitettu sovellettavaksi yhdessä soveltuvan tuotestandardin kanssa, jos sellainen on olemassa.

Esikuvana standardi IEC/EN 61508


Standardin SFS-EN 50090-2-3 esikuvana on käytetty toiminnallisen turvallisuuden päästandardia EN 61508, jonka periaatteita on sovellettu koti- ja rakennusautomaatioympäristöön. EN 61508 mukainen analyysi näyttää, että toiminnallinen turvallisuus riippuu tuotteen suunnittelusta, valmistuksesta sekä tuotteen tarkoitetusta käytöstä järjestelmän osana.

HBES-järjestelmän toiminnallinen turvallisuus


Järjestelmän toiminnallinen turvallisuus riippuu sekä verkon suorituskyvystä, että verkkoon kytkettyjen HBES-laitteiden suorituskyvystä. Järjestelmän yleiset toiminnallisen turvallisuuden vaatimukset ovat:

  • Koko verkon tai minkä tahansa HBES-järjestelmän osan vikaantuminen ei saa aiheuttaa järjestelmän, tuotteiden tai ohjattavien laitteiden muuttumista vaarallisiksi.
  • Turvallisen käytön varmistamiseksi yksittäiset HBES-tuotteet eivät saa pelkästään nojata järjestelmän turvallisuuden valvontaan.
  • Toimiessaan järjestelmän vuorovaikutus minkä tahansa järjestelmälaitteen kanssa ja minkä tahansa muun tuotteen kanssa ei saa aiheuttaa järjestelmään vaarallista toimintoa.

Standardissa on lueteltu tyypillisiä HBES-sovellusympäristöön liittyviä vaaran lähteitä sekä vaarallisia tapahtumia, joihin tulee kohdistaa riskin alentamiseen tarkoitettuja keinoja.

SFS-EN 50090-2-3:2011 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 53 sivua ja sen hinta on 62,50 € (alv 0 %). Mainittua julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisätietoja standardista antaa SESKOssa Arto Sirviö

Lisää suosikiksi