Teknisistä syistä luettelo on jaettu numerotunnuksen mukaisesti kolmeksi pdf-tiedostoksi, joista voi tehdä hakuja lukuohjelman hakutoiminnoilla. Haku kohdistuu vain kyseiseen pdf-tiedostoon. Mutkikkaat haut kannattaakin tehdä IEC:n verkkokaupan sivuilla tai IEC:n verkkosivujen “Advanced Search” -toiminnolla, jolla voi hakea valmiiden julkaisujen lisäksi myös käynnissä olevia standardointiprojekteja.

Standardi ja sen muutokset erillisinä vai yhdistelmäpainos?

IEC-julkaisuja pidetään säännöllisesti ajan tasalla. Päivitys voidaan tehdä joko julkaisemalla uusi painos tai muutos eli Amendment. Muutoksia voi olla enintään kaksi ja tarve kolmanteen muutokseen johtaa automaattisesti uuteen painokseen.

Usein julkaisusta ja sen muutoksista julkaistaan yhdistelmäpainos, Consolidated Edition, jossa muutoksen sisältö on viety julkaisun tekstiin. Hinnastossa on mainittu sekä muutokset erillisinä että mahdollinen yhdistelmäpainos. Yleensä yhdistelmäpainos on kalliimpi kuin julkaisu+ muutokset erillisinä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että yhdistelmäpainoksen lukeminen on selvästi helpompaa kuin erillisten, pahimmillaan kolmen, asiakirjan selaaminen rinnan.  Muutosten ja yhdistelmäpainosten tunnistaminen julkaisun tunnuksen perusteella on selostettu IEC-julkaisuhinnaston opastesivulla.

Eikö etsimääsi standardia löydy luettelosta?

Tavallisin syy lienee kirjoitusvirhe tunnuksessa. Syynä saattaa olla myös se, että kyseinen julkaisu on kumottu ja mahdollisesti korvattu toisella julkaisulla.

Luettelo kumotuista/korvatuista julkaisuista on IEC:n verkkosivuilla, osoitteessa:
http://www.iec.ch/cgi-bin/procgi.pl/www/iecwww.p?header=IEC&search=replaced&wwwprog=sea22.p
Luettelon osoite löytyy myös kirjoittamalla IEC:n pääsivun hakukenttään ”replaced”. Linkin luetteloon pitäisi tulla hakutulokseen ensimmäiseksi.
Eero Sorri

Lisää suosikiksi