SESKO aloitteentekijänä

Päätöksen taustalla on SESKOn Suomen kansallisena komiteana pari vuotta sitten tekemä ehdotus lausuntoajan lyhentämisestä. Aloite tuli eräältä SESKOn kansalliselta SK-komitealta. Lausuntoaikojen lyhentämistä on IEC:n hallintoelimissä viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana käsitelty silloin tällöin. Perusteluna lyhentämiselle on mainittu kehittyvän tietotekniikan mahdollistama dokumenttijakelun nopeutuminen ja muutenkin tietotekniikan hyödyntäminen standardointityössä. Vastustajat ovat olleet huolissaan ehdotusten kansallisille kielille kääntämisen vaatimasta ajasta sekä kansallisen päätöksenteon kankeudesta suurissa jäsenmaissa. Käännöstyön vaatiman ajan vuoksi erityisesti Ranska on sinnikkäästi vastustanut lausuntoajan lyhentämistä. Tiettävästi myös Saksassa ainakin osa ehdotuksista on käännetty lausuntokierroksia varten.

Käännöstyö vaatii aikansa

Lausuntoajan lyhentäminen ei välttämättä vaikuta kovin paljoa standardien valmisteluun kuluvaan kokonaisaikaan. Viime vuoden tilaston mukaan keskimääräinen valmisteluaika oli 34 kuukautta. Lyhentämispäätöksen yhteydessä päätettiin varata myös aikaa kansallisille käännöksille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saatuaan CDV-ehdotuksen englanninkielisen tekstin valmiiksi teknisen komitean sihteeri lähettää sen IEC:n keskustoimistoon jaettavaksi. IEC:n keskustoimisto tarjoaa tekstiä ensin niille kansallisille komiteoille, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa tehdä käännöksen. Kääntämiselle varataan kaksi kuukautta, jonka jälkeen IEC:n keskustoimisto jakaa kaksikielisen (en/fr) CDV-ehdotuksen. Ilmeisesti tämä järjestely oli ainoa keino saada Ranska hyväksymään lausuntoajan lyhentäminen. Aikaisemmin käytäntö käännöksissä vaihteli. TC-sihteerin piti pyytää käännöstä erikseen Ranskalta ennen ehdotuksen lähettämistä IEC:lle. Tietyt IEC:n tekniset komiteat, kuten TC 100, oli vapautettu tästä velvollisuudesta. Ranskan piti ilmoittaa, pystyykö se toimittamaan käännöksen määrätyssä ajassa. Jos pystyi, jäätiin odottamaan, ellei pystynyt, lausunnolle lähetettiin englanninkielinen versio. Usein ranskankielinen teksti lisättiin ehdotukseen lausuntoajan kuluessa.
Ennen muutosta CDV-ehdotusten lausuntoaika oli siis 5 kuukautta. Parhaassa tapauksessa tuo 5 kuukautta lähti juoksemaan siitä, kun tekninen komitea sai ehdotuksen valmiiksi. Nyt lausuntoaika on 3 kuukautta, mutta ennen sen alkamista odotellaan käännöstä kaksi kuukautta. Standardin valmisteluun liittyvä aika on edelleen viisi kuukautta, mutta ehdotuksen käsittelylle varattu aika lyheni viidestä kolmeen kuukauteen. Suomen ehdotuksen tavoitteena oli aidosti nopeuttaa standardien valmistelua. Tähän tavoitteeseen ei päästy. Käännöspolitiikka valitettavasti vesittää alkuperäisen tarkoituksen.
CDV-lausuntoajan lyhentäminen astui voimaan heinäkuun 2012 alusta. Se ei myöskään ole ehdoton. Halutessaan ehdotuksen laatinut tekninen komitea voi päättää lausuntoajaksi myös viisi kuukautta. IEC/CENELEC rinnakkaiskäsittelyssä myös CENELECin UAP-aika lyhenee vastaavasti.

Lisää suosikiksi