Näiden standardien tunteminen sekä niissä esitettyjen menetelmien ja vaatimusten soveltaminen käytännön työssä on tärkeä osa sähkösuunnittelijan ammattitaitoa. Tämän käsikirjan standardeihin viitataan useissa laite- ja asennusstandardien vaatimuksissa.


Käsikirjan on laatinut SESKO ja se on välttämätön sähkö-, tele- ja automaatiosuunnittelijan perustyökalu. Lisäksi se soveltuu opetusmateriaaliksi sähköalan koulutusta antavissa oppilaitoksissa. Käsikirjasta on saatavana myös oppilaitospainos, josta saa lisätietoja SFS:stä.

SFS-käsikirja 618 Tekninen dokumentointi – Dokumentaation jäsentely, dokumenttien luokittelu ja hallinta 1. painos, 2012 sisältää seuraavat standardit:

  • SFS-EN 62023 Teknisen informaation ja dokumentaation jäsentely (fi)
  • SFS-EN 61355-1 Laitosten, järjestelmien ja tuotteiden dokumentaation luokittelu ja tunnukset (fi)
  • 82045-1 Dokumenttien hallinta. Osa 1: Periaatteet ja menetelmät (fi)
  • SFS-EN 82045-2 Dokumenttien hallinta. Osa 2: Metadataelementit ja informaation viitemalli (fi)


Muut teknisen dokumentoinnin SFS-käsikirjasarjan julkaistut osat ovat:

SFS-käsikirjassa 618 on 222 sivua ja se on ostettavissa SFS:stä hintaan 96,00 € (alv 0 %). Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisätietoja SFS-käsikirjasta antaa SESKOssa Arto Sirviö, p. 09 6963 954

Lisää suosikiksi