Useat eri valmistajat maailmassa kokoavat laitteita samoista komponenteista kukin omalla tuotemerkillään. Niinpä onkin loogista edellyttää, että komponenttitoimittaja raportoi laitevalmistajille komponentteihin sisältyvistä valvotuista aineista. Kukin laitevalmistaja voi sitten tuotekohtaisen osaluettelonsa pohjalta tarkistaa, ettei lopputuotteeseen tule kyseisiä aineita yli sallittujen rajojen.

Standardoinnilla tehokkuutta ja tarkkuutta

Mahdollisten haitallisten aineiden määrittäminen yksittäisistä sähkö- tai elektroniikkalaitteista laboratoriomenetelmillä analysoimalla on kuitenkin hankalaa ja kallista. Siksi komponenttitoimittajien ja laitevalmistajien välinen tiedonvaihto komponentteihin käytetyistä materiaaleista kannattaakin standardoida. Vältytään erilaisten asiakaskohtaisten selvityspyyntöjen ja raportointiformaattien aiheuttamilta väärinkäsityksiltä, sekaannuksilta ja turhalta työltä. Ilman standardointia saman komponentin analysointi jouduttaisiin tekemään uudelleen lukuisia kertoja eri paikoissa.

Uusi eurooppalainen materiaalideklaraatiostandardi EN 62474 perustuu kansainväliseen standardiin IEC 62474 Material declaration for products of and for the electrotechnical industry.

Avoin tietokanta kaikkien käytettävissä

Koska viranomaismääräykset valvottavista aineista muuttuvat eri puolilla maailmaa tiheämmin kuin mitä standardia pystytään normaalilla päivitysaikataululla pitämään ajan tasalla, on raportoitavat aineet, raportointikynnys (esim. tietty massaprosentti) ja XML-schemaan perustuva raportointiformaatti erotettu itse standardista tietokannaksi.

Tietokanta on vapaasti kaikkien käytettävissä osoitteessa http://std.iec.ch/iec62474. Sitä ylläpitää ja päivittää IEC:n teknisen komitean TC 111 Environmental standardization for electrical and electronic products and systems alaisuudessa toimiva validointitiimi, VT 62474. Myös eurooppalaiseen standardiin EN 62474 sovelletaan tuota IEC:n ylläpitämää maailmanlaajuista tietokantaa.

Kansalliseen lainsäädäntöön vuoden 2013 alussa

Haitallisten aineiden vähentämiseen tähtäävän RoHS-direktiivin uuden version RoHS 2 (2011/65/EU) soveltamisala laajenee koskemaan lähes kaikkia sähköteknisiä laitteita. Direktiivin mukainen kansallinen lainsäädäntö tulee voimaan 2.1.2013.  Viimeistään siihen mennessä CENELECin odotetaan julkaisevan myös standardin EN 50581 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances, joka mainitsee EN 62474:n mukaisten materiaalideklaraatioiden käyttämisen yhtenä keinona direktiivin vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) sivulla on tietoa RoHS-direktiivistä: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Sahko-ja-hissit/ROHS-direktiivi/

Lisätietoja materiaalideklaraatiostandardista antaa SESKOssa ryhmäpäällikkö Jukka Alve,
puh. 09 6963 965, jukka.alve(at)sesko.fi.

CENELECin ja IEC:n standardeja koskevaa neuvontaa ja niiden tilausohjeita SESKOsta.

Lisää suosikiksi