Jan-Henrik Tiedemann IEC:n keskustoimistosta vieraili 22.3.2022 SESKOssa ja esitteli suomalaisille asiantuntijoille IEC:n toimintaa, sertifiointijärjestelmiä, standardien valmisteluprosesseja ja uusia verkkotyökaluja. IEC-ryhmien vetäjille suunnatussa iltapäiväosuudessa käytiin läpi työryhmien vetäjien tehokkaita työtapoja ja IEC:n uusia sähköisiä palveluja. Hybriditilaisuuksiin osallistui kaikkiaan 40 standardointiasiantuntijaa ja saatujen vastausten perusteella tilaisuus oli hyödyllinen. 

Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat nähtävissä SESKOn verkkosivulla (linkki).

IEC:n verkkosivulla on hyödyllinen kurssi “New expert online training course” (linkki). Tämä materiaali antaa hyvät perustiedot etenkin sellaisille asiantuntijoille, jotka ovat juuri aloittaneet työskentelyn standardoinnin parissa. IEC:n työ- ja projektiryhmien sekä standardien ylläpitoryhmien vetäjille puolestaan on suunnattu kurssi ”IEC Convenor and Project Leader” (linkki). Työryhmän kokoonkutsujan tai projektin vetäjän on varmistettava, että IEC-standardit laaditaan mahdollisimman laadukkaasti projektin määräaikoja noudattaen.

Lisää suosikiksi