Jerome E. Dennis on yhdysvaltalainen ultravioletti- ja lasersäteilyn asiantuntija. Hän on IEC:n ultravioletti- ja lasersäteilylaitteiden turvallisuutta käsittelevän komitean TC 76 puheenjohtaja.

Bernard Dumotier, teollisuusautomaation asiantuntija Ranskasta, on ollut mukana kansainvälisessä sähköteknisessä standardoinnissa viimeiset 25 vuotta. Vuodesta 2001 lähtien hän on toiminut teollisuusprosessein ohjausta koskevan komitean IEC TC 65 sihteerinä.

Gösta Fredriksson on ruotsalainen, sähköteknisten laitteiden ja komponenttien yhdenmukaisuuden testaus- ja sertifiointijärjestelmiä koskevan IEC:n elimen IECEE puheenjohtaja.

Enemmän palkinnoista ja palkituista IEC:n sivustolla

lordkelvin_award.gif

IEC:n ensimmäisen puheenjohtajan mukaan nimetty Lord Kelvin Award on jaettu vuodesta 1995 alkaen. Se voidaan myöntää korkeintaan kolmelle henkilölle vuosittain, mutta palkintoa ei välttämättä jaeta joka vuosi.

Huomionosoituksen voi saada henkilö, jonka pitkäaikainen, aktiivinen toiminta IEC:n sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnin – teknisen komitean tai vaatimustenmukaisuuden arvioinnin – avaintehtävissä ansaitsee erityistä huomiota.

Lisää suosikiksi