Standardin SFS-EN 50491-5 sisältö on jaettu kolmeen osaan:

• Osa 5-1 EMC-vaatimukset, olosuhteet ja testijärjestelyt
• Osa 5-2 EMC-vaatimukset HBES/BACS-järjestelmille kotitalous-, toimisto- ja kevyen teollisuuden ympäristöissä
• Osa 5-3 EMC-vaatimukset HBES/BACS-järjestelmille teollisuusympäristöissä

Tämä standardi soveltuu (mutta ei rajoitu) esim. seuraaville tuotteille:

• käyttäjän hallintalaitteille sekä muille koneen ja ihmisen välisen rajapinnan laitteille
• hallintatoimintojen laitteille
• ohjauslaitteille, automaation ohjauspäätteille sekä sovelluskohtaisille ohjauslaitteille
• kenttälaitteille ja niiden rajapinnoille
• kaapeloinnille ja laiteyhteyksille
• sovelluskohtaisille laitteille sekä HBES/BACS-järjestelmän käyttöönottotyökaluille.

Standardia sovelletaan seuraavalla tavalla:

• Jos soveltuvaa EMC-tuotestandardia ei ole olemassa, pätevät tämän standardin testijärjestelyt, testitasot sekä suorituskykyvaatimukset.
• Jos sovellettava EMC-tuotestandardi ei määrittele vaatimuksia HBES-sovelluksille, pätevät tämän standardisarjan testijärjestelyt, testitasot sekä suorituskykyvaatimukset. Tuotestandardikohtaiset vaatimukset pätevät myös.
• Jos tuotestandardi määrittelee vaatimuksia HBES-sovellukselle, pätevät tämän standardisarjan testitasot sekä yleiset suorituskykyvaatimuskriteerit, joita sovelletaan minimivaatimustasoilla.
• Standardisarjan EN 50491 vaatimustenmukaisuusväittämä esitetään vain jos tuotestandardi viittaa siihen.

Tämä kolmiosainen standardi korvaa kaikki EMC-vaatimukset standardissa EN 50090-2-2:1996 sekä sen lisäyksissä A1 ja A2. Saman standardisarjan aiemmin julkaistu osa SFS-EN 50491-3 korvasi EN 50090-2-2:n sähköturvallisuusvaatimukset. Siirtymäaika vanhasta standardista uuteen standardiin päättyy 2013-04-01.

Standardit on julkaistu kaksikielisinä (fi/en) painoksina.

• SFS-EN 50491-5-1, sivuja 30, veroton hinta 45,30 €
• SFS-EN 50491-5-2, sivuja 23, veroton hinta 38,90 €
• SFS-EN 50491-5-3, sivuja 14, veroton hinta 28,20 €

Julkaisua myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisää suosikiksi