Jouni Koivisto osallistui aktiivisesti SESKOn toimintaan 1970- ja 1980-luvuilla yhdistyksen hallituksen jäsenenä ja teknisenä asiantuntijana. Hänen ansiostaan erityisesti elektroniikka ja ympäristökysymykset saatiin vahvasti mukaan sähköalan standardisoimistyöhön, minkä johdosta toimistoon palkattiin ensi kertaa elektroniikka-alan standardisoimisinsinööri. Itse Koivisto toimi puheenjohtajana mm. ympäristötestauskomiteassa ja palavuustestauskomiteassa. Tässä yhteydessä hän osallistui aktiivisesti myös kansainväliseen yhteistyöhön vastaavissa IEC:n komiteoissa (TC 50). Monet Koiviston alaisista sotilasinsinööreistä jatkoivat hänen työtään kansallisissa standardisoimiskomiteoissa.

Hallinnollisella tasolla Jouni Koivisto myötävaikutti siihen, että Pääesikunta liittyi SESKOn jäseneksi 1968, aluksi valtion kollektiivijäsenyyden osana, myöhemmin itsenäisenä laitoksena. Hallituksen jäsenenä Koivisto toimi kahteen otteeseen, ensin kaksi vuotta 1970-luvun alussa ja sitten kolme vuotta 1980-luvun alussa.

Upseerismiehenä Jouni Koivisto oli kohtelias käytökseltään ja sotilaallisen tarkka pukeutumiseltaan. Pienenä anekdoottina kerrottakoon, että IEC:n yleiskokouksessa Münchenissä 1973 saksalaiset järjestäjät olivat antaneet suosituksen, jonka mukaan päättäjäispäivällisiin ja -tanssiaisiin miesten tulisi pukeutua smokkiin. No, Jouni tietenkin oli varautunut tähän, mutta muut suomalaiset tyytyivät tummaan pukuun rusetin kera.

Tuomo Ilomäki
SESKOn entinen toimitusjohtaja

Lisää suosikiksi