• taajuus
• suuruus
• aaltomuoto
• jännitesymmetria.

Uuden painoksen tärkeimmät tekniset muutokset ovat:

• uusi kappale 6 jakelujännitteen ominaisuudet suurjännitejakeluverkossa
• vaatimukset eri jakeluverkoille: pienjännite (Un ≤ 1 kV), keskijännite (1 kV < Un ≤ 36 kV) ja suurjännite (36 kV < Un ≤ 150 kV) esitetään omissa kappaleissa
• ominaisuudet jatkuvassa tilassa (piikit, välkyntä, epäsymmetria, yliaallot) ja muutosilmiössä (transienttiylijännitteet, jännitekuopat) esitetään jännitealueittain omissa alakohdissa
• viitestandardien laajempi käyttö esim. jännitekuopat mittausmenetelmä IEC 61000-4-30. Standardi on julkaistu englanniksi, siinä 34 sivua ja sen hinta on 34 € (alv 0 %). Standardi on ostettavissa SESKOsta puh. 09 6963 970, sähköposti myynti(at)sesko.fi.

Lisää suosikiksi