Sanastossa on 148 käsitteen määritelmät ja niitä vastaavat termit. Sisältö on jaettu aihepiireittäin yhdeksään alaosaan seuraavasti:

  • Luku 732-01 – Yleiset käsitteet
  • Luku 732-02 – Verkonhallinta
  • Luku 732-03 – Sovellukset
  • Luku 732-04 – Navigointi
  • Luku 732-05 – Rekisteröinti
  • Luku 732-06 – Turvallisuus
  • Luku 732-07 – Internettermit
  • Luku 732-08 – Internetsovellukset
  • Luku 732-09 – Sekalaista

Standardissa on muutamia kaavioita joiden avulla havainnollistetaan siinä määriteltyjen käsitteiden toimintaa joita ovat esim. hakukoneen (hakuohjelman) toiminta ja käyttö

Sanasto sisältää käsitteiden englanninkieliset määritelmät ja niitä vastaavat englanninkieliset termit sekä suomen-, ruotsin-, saksan-, ja ranskankieliset vastintermit. Sanastossa on 55 sivua ja sen hinta on 60,70 € (alv 0 %). Sanasto on ostettavissa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:stä, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi. Verkkokauppa http://sales.sfs.fi/.

Lisää suosikiksi