Kehitymme digitalisaation myötä

Komitean ISO/IEC JTC 1 uuden puheenjohtajan Phil Wennblomin haastattelu

Alkuperäinen artikkeli Antoinette Price e-tech 02/2018

Keskellä elämää mullistavaa teknologiaa

Digitalisaation, analytiikan, tekoälyn ja automaation kehittyminen luovat mahdollisuuksia suorituskyvyn ja tuottavuuden parantamiseen. Ne määrittelevät uudelleen, miten yritykset ja toimialat toimivat maanviljelystä, auto- ja kuljetusalasta ja energianhallinnasta viihdeteollisuuteen, terveydenhuoltoon ja vähittäismyyntiin. 

Esimerkkejä on kaikkialla ympärillämme. Ennakoiva analytiikka, joka perustuu tekoälyyn, koneoppimiseen ja algoritmeihin, voi parantaa liiketoiminnan prosesseja ja päätöksentekoa sekä mahdollistaa päätösten optimoinnin ja automatisoinnin liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Ennakoivaa analytiikkaa sovelletaan useilla alueilla, esimerkiksi valmistustekniikassa koneiden kunnossapitoon ja terveydenhuollossa potilaiden hoidon, tautien hallinnan ja sairaaloiden hallinnon parantamiseen.

Helpommin havaittavissa oleva tekoälyn muoto on puheentunnistus, jota käytetään virtuaalisissa henkilökohtaisissa avustajissa, kuten Alexassa ja Sirissä. Nämä avustajat ovat mukana kasvavassa joukossa älylaitteita, ja ne muuttavat elintapojamme. Kosketus korvataan äänellä, ja alamme puhua enemmän älykkäille kodinkoneillemme ja pyytää niitä tekemään asioita puolestamme, kuten etsimään tietyn TV-kanavan, avaamaan ja sulkemaan laitteita, ja lopulta käskemme seuraavan sukupolven autoja ajamaan meidät tapaamisiimme.

Parannamme maailmaamme

Tämä teknologia tuo etuja. Puheentunnistus helpottaa vammaisten elämää. Lisäksi älylaitteet ja -järjestelmät (lämmitys, valaistus) säästävät energiaa ja kustannuksia kodeissa ja muissa rakennuksissa säätämällä lämpötilaa ja valaistusta sen mukaan, onko tiloissa ihmisiä vai ei. 

Kun autoja liitetään yhä enemmän verkkoon ja niistä tulee yhä itsenäisempiä, ne perustuvat suurelta osin tietokonetekniikkaan. Niissä on yhä enemmän ohjelmistoa, joka tarjoaa sellaisia palveluita kuin tietoviihdettä ja tietoa tieliikennetilanteesta. Sadat anturit keräävät valtavia määriä tietoa lähiympäristöstä, mikä lopulta mahdollistaa autojen kommunikoinnin toistensa ja tieinfrastruktuurin kanssa liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja ruuhkien välttämiseksi. 

Standardien rooli

Jotta ne erilaiset järjestelmät ja alustat, joita kaikilla näillä teollisuudenaloilla käytetään, toimisivat ongelmitta, niiden on varmistettava tietojen yksityisyys, kyberturvallisuus ja yhteentoimivuus.

IEC:n standarointityö käsittelee monia näistä näkökohdista. IEC:n ja ISOn yhteinen tekninen komitea JTC 1 tuottaa konsensukseen perustuvia kansainvälisiä standardeja tieto- ja tietoliikennetekniikan alalta liiketoiminta- ja kuluttajasovelluksia varten.

Se seuraa tietotekniikan kehitystä ja teknologiatrendejä, jotka tarvitsevat standardointia ja suuresti hyötyvät siitä. Sen aihepiireihin kuuluvat tekoäly, automaattisen tunnistuksen ja tiedonkeruun tekniikat, biometriikka, kortit ja henkilöllisyyden tunnistaminen, pilvipalvelut, ääni-, kuva- ja multimediatiedon koodaus, IoT, tietotekniikan tietoturvatekniikat yms.

e-tech keskustelee komitean JTC 1 uuden puheenjohtajan kanssa

Phil Wennblom aloitti komitean JTC 1 puheenjohtajana tammikuussa 2018 tuoden mukanaan syvällistä tietoa ja kokemusta tietotekniikan standardoinnista. Hän työskentelee parhaillaan Intelillä tittelinään Senior Director of Standards Policy. Hän on myös ollut Yhdysvaltojen kansallisen vastinkomitean INCITS puheenjohtajana.

Mitä toivot saavasi aikaan?

Paljon työtä on tehtävänä, mutta korostaisin kolmea pääasiaa:

  1. Jotta asiantuntijamme ja kansallisten komiteoiden delegaatit voivat tehokkaasti kehittää standardeja, komiteassa JTC 1 meidän on varmistettava, että direktiivit, työkalut ja lähestymistavat edistävät heidän työtään, jotta mitään ei jää puuttumaan.
  2. Komitean JTC 1 kolmenkymmenen vuoden aikana tietotekniikka on muuttunut dramaattisesti. Nykyään tietotekniikkaa käytetään monilla teollisuudenaloilla ja se vaikuttaa lähes kaikkiin, kaikkialla, monella tavalla. Komiteassa JTC 1 me kutsumme tätä digitalisaatioksi, ja se tarkoittaa, että meidän on mietittävä uudelleen, miten tietotekniikan standardeja kehitetään. Nyt meidän on tärkeämpää tehdä yhteistyötä IEC:n ja ISOn teknisten komiteoiden kanssa tukeaksemme tietotekniikan soveltamista niiden työskentelyalueilla. Meidän on ymmärrettävä niiden haasteet ja tutkittava, miten voimme auttaa niitä onnistumaan.
  3. Digitalisaatioon liittyy myös se, että jotkut sidosryhmät ovat nyt kiinnostuneempia tietotekniikan standardeista kuin silloin, kun JTC 1 perustettiin, kuten valtionhallinnot, joille standardit ovat hyvin relevantteja. Sovelluksissa ja palveluissa on myös merkittäviä innovaatioita, jotka on kehitetty kokonaan ohjelmistotekniikalla, ja osa siitä tietotekniikasta on vähemmän edustettuna komiteassa JTC 1. Niinpä meille on tärkeää olla ennakoivasti yhteydessä sidosryhmiin, jotka ovat aliedustettuina prosessissamme, niin että voimme kehittää kaikkien tarpeet täyttäviä tietotekniikan standardeja.

Minkälaisia haasteita näet?

Digitalisaation aikakautena meidän on työskenneltävä enemmän yhteistyössä muiden IEC:n ja ISOn teknisten komiteoiden kanssa ja otettava yhteyttä sidosryhmiin, joiden pitäisi mielestämme olla paremmin edustettuina työssämme.
Toinen jatkuva haaste komitealle JTC 1 on olla tietoinen uusista trendeistä ja kehityssuuntauksista, ja olla valmiina ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin oikeaan aikaan. Meillä on kehitteillä olevien teknologioiden ja innovaatioiden ryhmä JETI, joka arvioi teknologioihin liittyviä mahdollisuuksia ja ehdottaa toimenpiteitä, joita komitean JTC 1 tulisi harkita, jotta se säilyttää merkittävän asemansa myös tulevaisuudessa.

Mitä ovat kuumat keskustelunaiheet vuonna 2018?

IoT

Vuonna 2016 IoT-työryhmästämme tuli JTC 1:n alakomitea SC 41. Se on hyvin aktiivinen, ja se on osa IoT:n perusteita muillakin sektoreilla, autosektorilla, terveydenhuollossa ja jopa älykaupungeissa. Niinpä sillä on tehtävänä suunnaton määrä tärkeää työtä.

Tekoäly

Tekoälystä on nopeasti tullut kuuma keskustelunaihe, ja olemme juuri perustaneet JTC 1:n alakomitean SC 42 tekoälyä varten. Sen ensimmäinen kokous on huhtikuussa, ja on tärkeää, että komitea aloittaa työnsä. Tekoälyllä on suuri lupaus teollisuudelle ja yhteiskunnalle, mutta samalla jotkin sen näkökohdista huolestuttavat ihmisiä. Se muuttuu nopeasti, ja tällä alueella on paljon innovaatioita. Olisi sääli, jos sääntely aloitettaisiin liian aikaisin, mikä vähentäisi mahdollisuuksia hyötyä tekoälystä. Tämä tarkoittaa myös, että vapaaehtoisilla standardeilla on tilaisuus asettaa ne tekoälyyn ja sen sovelluksiin sovellettavat normit, joista olemme yhtä mieltä.

Kyberturvallisuus

Olisi vaikeaa korostaa liiaksi kyberturvallisuuden merkitystä. Onneksi tämä on ollut hyvin aktiivinen alue komiteassa JTC 1 jo monia vuosia, ja se on edelleen yksi kuumista aiheista. JTC 1 SC 27 on laajalti tunnustettu parhaaksi ympäristöksi kehittää kyberturvallisuuden kansainvälisiä standardeja. Haasteena tälle poikkeuksellisen kiireiselle ryhmälle on, että tällä alueella on niin paljon tehtävää.

Jos IoT-laitteen tietoturva ei ole kunnossa, etkä tunne voivasi luottaa siihen, se ei ole kovin hyödyllinen. Autoihin ja terveydenhuollon laitteisiin murtautuminen on todellinen huolenaihe. Siksi kyberturvallisuuden ja tietotekniikan tietoturvan on oltava kaiken muun perustana.

Lopuksi, vaikka standardeilla todellakin on merkittävä rooli, ne eivä ole koko ratkaisu. Tuotteiden ja palveluiden kehittäjillä on myös tärkeä vastuu varmistaa, että suunnittelussa ja kehitystyössä käytetään parhaita tietoturvakäytäntöjä.

Lisää suosikiksi