Edelliseen painokseen verrattuna 2. painokseen on tehty seuraavat merkittävät muutokset:

• julkaisussa käytettävä termistö on mukautettu viitetunnusstandardin IEC 81346-1 toisen painoksen termistöön
• tunnusten muodostamisperiaatteet kuvataan yksityiskohtaisemmin
• standardissa annetaan useita esimerkkejä, jotka havainnollistavat toimintanäkökantaan ja sijaintinäkökantaan perustuvia liitintunnuksia
• standardissa annetaan esimerkkejä liitintunnusjoukkojen käytöstä
• vanha liite A on muutettu osaksi varsinaista standardia
• opastavassa liitteessä on esimerkkejä liitintunnuksista, joita valmistaja ei ole määritellyt.

Soveltamisala

Liittimet muodostavat kohteen rajapinnan, joka liittää ne verkon (esim. sähköverkko, putkiverkko, jne.) muihin kohteisiin. Jokainen liitin on voitava tunnistaa yksiselitteisesti suhteessa itse kohteeseen sekä järjestelmään, johon kyseinen kohde kuuluu.

Standardissa SFS-EN 61666:2010 määritellään yleisperiaatteet järjestelmään kuuluvien liittimien nimeämiseksi. Siinä esitettyjä periaatteita voidaan soveltaa eri tekniikan alueilla (esim. konetekniikassa, sähkötekniikassa, rakennustekniikassa, jne.) ja järjestelmissä jotka sisältävät laitteita eri tekniikan alueilta.

Perusominaisuudet


Liitintunnuksen on käsitettävä järjestelmän osana käytetyn kohteen valmistajan tai suunnittelijanmäärittelemä liitinmerkintä tai kohteen dokumentaatiossa määritelty tunniste.

Jokainen liitin on voitava tunnistaa yksiselitteisesti suhteessa itse kohteeseen sekä järjestelmään, johon kyseinen kohde kuuluu.

SFS-EN 61666:2010 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 34 sivua ja sen hinta on 45,30 € (alv 0 %). Mainittuja julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi Lisätietoja standardista antaa SESKOssa Arto Sirviö.

Lisää suosikiksi