CENELECin komitea TC 66X Safety of measuring, control, and laboratory equipment on julkaissut lisäyksen A1:2019 standardiin EN 61010-1:2011 Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Tämä lisäys pohjautuu IEC:n julkaisuun IEC 61010-1 (kolmas painos) A1:2016.

Lisäys A1 sisältää teknisiä muutoksia, joista merkittävimmät ovat:

  • Sallitut rajat kosketeltaville osille on muutettu takaisin toisen painoksen alakohdan 6.3 ja kuvan 2 mukaisiksi. 
  • Tasajännite sallitaan vaihtoehtoisena kiinteän eristyksen ja ohutkalvoeristyksen jännitelujuustestissä ylijänniteluokan II verkkopiireissä 300 V asti. 
  • Vaihtojännitetestissä käytettävän generaattorin tehovaatimuksesta 500 VA luovutaan ja se korvataan vaatimuksella pystyä ylläpitämään testijännitettä koko testin ajan. 
  •  Alakohta 11.6 on nimetty “Laitteet, jotka on mitoitettu vieraiden esineiden sisään tunkeutumiselta (IP luokitus)”. Se on kokonaan uudistettu ja sisältää nyt kaikki vaatimukset. 
  • Suojausvaatimukset optista säteilyä vastaan on tarkistettu. Kattavuus on kasvanut. 

Lisäys A1 on nyt saatavilla suomenkielisenä standardina SFS-EN 61010-1 A1:2019  SFS verkkokaupasta.

Lisätietoja tästä standardista antaa SESKOssa Ari Honkala.

Lisää suosikiksi