Sähköisiä kulkuvälineitä käytetään erityisesti suurissa kaupungeissa julkisilla paikoilla ja jopa tieliikenteessä. Tarvittavien turvallisuus- ja testausstandardien laatimiseksi kansainvälinen sähköalan standardointikomitea IEC on perustanut uuden teknisen komitean IEC TC 125 Personal e-Transporters (PeTs). www.iec.ch/tc125

Komitean toimialaan kuuluvat pienet yhdelle henkilölle tarkoitetut sähköä ajovoimanaan käyttävät kulkuvälineet, joiden nopeuden säätö ja ohjaaminen perustuu sähköisiin tai elektronisiin komponentteihin.

Komitean on tarkoitus laatia standardeja, joissa esitetään mm. vaatimuksia kulkuvälineiden:

  • sähköiselle ja toiminnalliselle turvallisuudelle sekä luotettavuudelle
  • palo- ja räjähdysturvallisuudelle sekä laitteen käytön että akkujen varaamisen aikana
  • julkisille telakointi/-latausasemille.

Sähköpolkupyöriä, -moottoripyöriä, -skoottereita ja -autoja koskevat vaatimukset eivät kuulu komitean toimenkuvaan, mutta luonnollisesti yhteistyötä tehdään asianomaisten teknisten komiteoiden IEC TC 69, ISO TC 149 ja ISO TC 22 kanssa. Kotitalouskäyttöön tarkoitetut laitteet kuten sähköiset tasapainolaudat ovat myös poissuljetut komitean toimialasta, koska näille on olemassa standardi IEC 60335-2-114, jossa käsitellään sähköisten tasapainolautojen akkujen turvallisuutta. Komitean IEC TC 125 ensimmäinen kokous pidetään syyskuussa ja silloin ryhmän toimenkuvaa tarkennetaan siten, ettei päällekkäisyyttä synny muiden asiaan läheisesti liittyvien komiteoiden kanssa.

Suomi on ilmoittautunut komiteaan osallistuvaksi P-jäseneksi.

Mikäli haluat liittyä mukaan IEC-komiteaa vastaavaan kansalliseen seurantaryhmään tai haluat lisätietoja asiasta, ota yhteyttä Juha Vesaan.

Lisää suosikiksi