SFS-EN 61010-1:2011 Mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön tarkoitettujen sähköisten laitteiden turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Yleiset vaatimukset.

Standardin esikuva on EN 61010-1:2010 ja se korvaa vuonna 2002 ilmestyneen  SFS-standardin. Standardiin on tehty seuraavat merkittävät tekniset muutokset:

• Soveltamisala kattaa nykyisin kaikki käyttöpaikat, joten standardi koskee sekä ammatti- että  maallikkokäyttöön tarkoitettuja laitteita
• Testaus- ja mittauspiirejä koskevat vaatimukset on siirretty erityisvaatimusstandardiin IEC 61010-2-030
• Eristysvaatimukset on uudistettu
• Kiinteää eristystä ja ohutkalvoeristystä koskevat vaatimukset on lisätty
• Standardin perusosassa esitetään vain ylijänniteluokan II enintään 300 V verkkopiirejä sekä toisiopiirejä koskevat vaatimukset. Muita piirejä koskevat vaatimukset esitetään velvoittavassa liitteessä
• Mekaanisilta vaaroilta suojautumista koskevia vaatimuksia on täsmennetty
• Sallitut pintalämpötilat on muutettu vastaamaan standardissa EN 563 esitettyjä arvoja
• Säteilyvaatimuksia on täsmennetty ja ne perustuvat tarkoitettuun ja tahattomaan säteilyyn
• Kohtuudella ennakoitavissa olevaa väärinkäyttöä ja ergonomisia seikkoja koskevat vaatimukset on lisätty
• Standardin soveltamisalaan sisältymättömien vaarojen ja käyttöympäristöjen riskin arviointia koskevat menettelyt esitetään
• Mikroympäristön likaantumisasteen pienentämisen mahdollistavat menetelmät on lisätty
• Likaantumiselta suojaavaa pinnoitusta koskevat vaatimukset on lisätty
• Verkkopiirin toimintajännitteen määrittämistä koskeva opastava liite on lisätty

Suomalaisen standardin käyttökelpoisuutta on parannettu siten, että se sisältää suomenkielisen käännöksen lisäksi standardin EN 61010-1 ja alkuperäisen IEC-esikuvan englanninkieliset tekstit.

Tämän kaksikielisen laboratorio-, säätö- ja mittauslaitteiden perusstandardin hinta on 138,50 EUR (sis. ALV) ja sitä myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales@sfs.fi, verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisää suosikiksi