Uusi lisäys A2 ja yhdistetty painos

Rakennukseen asennettavan murto- ja/tai ryöstöilmaisujärjestelmän ominaisuudet ja vaatimukset määritellään standardisarjassa SFS-EN 50131. Sen järjestelmästandardiin SFS-EN 50131-1 on julkaistu uusi lisäys A2. Järjestelmästandardista on julkaistu myös yhdistetty painos SFS-EN 50131-1+A1+A2, joka sisältää lisäykset A1 ja A2.

Lisäyksen A2 sisältö

Järjestelmästandardin lisäys SFS-EN 50131-1/A2:2017 muuttaa sisältöä seuraavasti:

  • Uusi valinnainen ominaisuus, ilmoituksensiirtotien vian tunnistus (ilmoituksensiirtojärjestelmän vian lisänä)
  • Järjestelmän murtohälytystilan aktivoineen murtoilmaisimen tunnistus on pakollisena kaikissa turvaluokissa.
  • Uusi vaatimus, murtohälytystilan syyn tunnistaminen (Oltava keino selvittää, mikä ilmaisin aktivoi murtohälytystilan.)
  • Sovelletaan SFS-EN 50136-1 vaatimuksia murto- ja ryöstövalvonnan ilmoituksensiirrolle (myös äänihälytykset valvottavassa tilassa).
  • Sabotaasin ilmaisu on muutettu järjestelmän komponenteista ilmaistaviin sabotaasimuotoihin.

Suojattavan kohteen vaatimusten määrittely

Murtoilmaisujärjestelmän suunnitteluprosessin alkuvaiheessa, suojattavan rakennuksen riskiarvioinnin avulla valitaan päästandardissa SFS-EN 50131-1 kuvattu turvaluokitustaso sekä ympäristöolosuhdeluokat. Näiden luokitusten kautta saadaan kohteeseen sovellettavat vaatimukset ja parametrit aina yksittäisiä tuotestandardeja myöten. Laitteiston suunnitteluun, asennukseen, käyttöönottoon sekä käyttöön ja kunnossapitoon annetaan ohjeet standardisarjan osassa 7.

Kiinteistön turvajärjestelmien ilmoituksensiirto

Standardisarja SFS-EN 50136 määrittelee vaatimukset ilmoituksensiirtojärjestelmille, jotka välittävät hälytyssanomia (esim. paloilmoitus, murtoilmoitus, vikailmoitus, jne.) kiinteistöjen turvajärjestelmistä hälytyskeskukseen (ks. SFS-EN 50518).

Päästandardi SFS-EN 50136-1 määrittelee yleiset vaatimukset ilmoituksensiirtojärjestelmän suorituskyvylle, luotettavuudelle, palautumiskyvylle sekä tietoturvalle. Järjestelmävaatimukset on esitetty teknologiasta riippumattomassa muodossa. Valvottavan kohteen tietoliikennelaitteen (SPT) ominaisuudet on määritelty osassa SFS-EN 50136-2 ja hälytyskeskuksen (RCT) osassa SFS-EN 50136-3.

Sovelluskohtaiset ilmoituksensiirtovaatimukset

Standardisarjan SFS-EN 50136 yleisiä vaatimuksia voidaan täydentää turvajärjestelmäkohtaisilla vaatimuksilla. Murto ja ryöstöjärjestelmien sovelluskohtaiset vaatimukset määritellään uudessa lisäyksessä SFS-EN 50131-1/A2:2017. Se on myös ensimmäinen tuoteperhestandardi, joka ottaa käyttöön SFS-EN 50136 vaatimukset.

Lisätietoja rakennusten ja ulkoalueiden turvallisuusjärjestelmien standardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö, p. 09 6963 954, sähköposti arto.sirvio(at)sesko.fi.

Lisää suosikiksi