Ilmoituksensiirtostandardin soveltamisohjeet 

Julkaisun CLC/TS 50136-7:2017:fi tarkoitus on auttaa ymmärtämään millainen suorituskyvyn olisi oltava kiinteistön turvajärjestelmän ilmoituksensiirrossa.   Soveltamisohjeessa selitetään tarkemmin standardin SFS-EN 50136 käsitteitä kuten:

 • ilmoituksensiirtopalvelun tarjoajan rooli
 • saatavuuden tarkastelu (yksitie- ja kaksitiejärjestelmät)
 • ilmoituksensiirtojärjestelmä (ATS) vs. ilmoituksensiirtopalveluverkko (ASTN)
 • sertifiointi ja tarkastaminen (ATS ja ASTN)
 • palvelutasosopimukset
 • palveluna toteutetut toiminnot.

Soveltamisohjeen kohderyhmään kuuluvat henkilöt, jotka vastaavat ilmoituksensiirtojärjestelmän tai verkon perustamisesta. Ohjeen avulla voidaan varmistaa ilmoituksensiirtojärjestelmän tai verkon asianmukainen luonnostelu, suunnittelu, asennus, käyttö ja kunnossapito sekä määrittää vaaditulle järjestelmän suorituskyvylle sopivin ilmoituksensiirtojärjestelmäkategoria.
Esimerkkejä kohderyhmän henkilöistä:

 • asentajat ja huollontuottajat
 • ilmoituksensiirron palveluntarjoajat ja niiden ICT-päälliköt
 • verkko-operaattorit (teleoperaattorit)
 • hälytyskeskukset ja niiden ICT-päälliköt
 • testausyritykset ja sertifikaattien myöntäjät
 • määrittelijät
 • vakuutusyhtiöt
 • ilmoituksensiirtolaitteiden valmistajat

Kiinteistön turvajärjestelmien ilmoituksensiirtostandardi

Ilmoituksensiirtojärjestelmiä käsittelevää standardisarjaa SFS-EN 50136 sovelletaan kaikkiin kiinteistön turvajärjestelmiin (esim. murto- ja ryöstöilmaisu, paloilmoitin, kulunvalvonta, kameravalvonta). Se määrittelee vaatimukset ilmoituksensiirtojärjestelmille, jotka välittävät hälytyssanomia (esim. paloilmoitus, murtoilmoitus, vikailmoitus, jne.) kiinteistöjen turvajärjestelmistä hälytyskeskukseen (ks. SFS-EN 50518).

Päästandardi SFS-EN 50136-1 määrittelee yleiset vaatimukset ilmoituksensiirtojärjestelmän suorituskyvylle, luotettavuudelle, palautumiskyvylle sekä tietoturvalle. Nämä järjestelmävaatimukset on esitetty teknologiasta riippumattomassa muodossa. Valvottavan kohteen tietoliikennelaitteen (SPT) yleiset ominaisuudet on määritelty osassa SFS-EN 50136-2 ja vastaavasti hälytyskeskuksen (RCT) osassa SFS-EN 50136-3. Sovelluskohtaiset vaatimukset esitetään tuote- tai järjestelmäkohtaisissa standardeissa esim. paloilmoittimet SFS-EN 54-21 ja murtovalvonta SFS-EN 50131-1+A1+A2.

Viestinnän IP-protokollan päällä toimivalle ilmoituksensiirron sovellusprotokollalle on määritelty vaatimukset julkaisussa CLC/TS 50136-9.

Lisätietoja rakennusten ja ulkoalueiden turvallisuusjärjestelmien standardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö, p. 09 6963 954, sähköposti arto.sirvio(at)esko.fi.

Lisää suosikiksi