Muutos SFS-EN 62446-1:2016/A1:2018

Standardisarjan osan 1 muutos A1 julkaistiin marraskuussa 2018. Se määrittelee uuden käsitteen paneeliketjun johtosarja (HSA), joka vaikuttaa mm. testimenetelmien kuvauksiin. Muutos A1 täsmentää laskettujen arvojen vertailua (säteilyn tehotiheys ja lämpötilakorjaukset ks. myös SFS-EN 60891:en) sekä rinnakkaisten paneeliketjujen tulosten vertailua (toleranssin muutos) ja päivittää viitteet aurinkosähköpaneeliston suunnittelustandardin painokseen IEC 62548:2016. Standardista ja muutoksesta on julkaistu yhdistetty painos SFS-EN 62446-1:2016 + A1:2018.

Aurinkosähkölaitoksen kunnossapitoon on valmisteilla prEN IEC 62446-2,  jonka luonnos on tulossa vuoden vaihteessa viimeiseen vaiheeseen (FDIS).

Standardisarja SFS-EN 62446 aurinkosähkölaitteiston kunnossapito, testaus ja dokumentointi

Kolmeosaisessa julkaisusarjassa SFS-EN 62446 määritellään ohjeet ja vaatimukset aurinkosähkölaitteiston dokumentaatiolle, käyttöönottotesteille, kunnossapito-ohjelmalle sekä lämpökameran soveltamiselle laitteiston kunnon tutkimisessa. Sisältö on jäsennelty seuraavasti:

Aurinkosähköpaneeliston tarkastukset ja käyttöönottotestit

Standardi SFS-EN 62446-1 määrittelee aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotestit ja tarkastuskriteerit. Se on tarkoitettu sovellettavaksi sähköverkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien asennuksen, käyttöönoton sekä kunnossapidon ja muutostöiden jälkeen tehtävissä tarkastuksissa. Tarkastukset perustuvat sekä aistinvaraisiin menetelmiin että mittalaitteiden käyttöön. Standardi täydentää yleistä sähköasennusten tarkastamista koskevaa standardia IEC 60364-6, joka on otettu käyttöön Suomessa tunnuksella SFS 6000-6. Standardi SFS-EN 62446-1 on velvoittava viitejulkaisu aurinkosähköasennusstandardissa SFS 6000-7-712:2017.

Aurinkosähköpaneeliston dokumentointi

Sähköverkkoon kytkettyjen aurinkosähkölaitteistojen odotettu käyttöaika on vuosikymmeniä. Rakennukseen asennetun laitteiston omistaja saattaa vaihtua laitteiston odotetun käyttöajan sisällä. Hyvästä dokumentaatiosta on apua aurinkosähkölaitteiston vianselvityksessä ja laitteiston ylläpitämisessä turvallisena ja suorituskykyisenä.

Standardissa SFS-EN 62446-1 esitetään vaatimukset sähköverkkoon kytketyn aurinkosähköjärjestelmän informaatiolle ja dokumentaatiolle. Dokumentaatio muodostuu laitoksen perustiedoista ja informaatiosta, jonka odotetaan olevan saatavilla käyttö- ja huolto-ohjeissa.

Lisätietoja aurinkosähköstandardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö.

Lisää suosikiksi