Suomen aloitteesta käynnistetty IEC TC 101 (Electrostatics) komitean standardointiprojekti IEC 61340‑6‑1 (Electrostatic control for healthcare – General requirements for facilities) on valmistunut, ja standardi on nyt julkaistu myös suomen kielellä standardina SFS EN IEC 61340-6-1: Staattinen sähkö – Osa 6-1: Terveydenhuollon staattisen sähkön hallinta – Tilojen yleiset vaatimukset.

Standardin voi hankkia SFS Kaupasta.

Standardi soveltuu käytettäväksi sairaaloissa, klinikoilla ja muissa terveydenhuollon tiloissa, ja se antaa vaatimuksia staattisen sähkön hallinnassa tärkeille menetelmille ja materiaaleille. Standardi sisältää vaatimuksia ja suosituksia mm. lattioille, hoitohenkilökunnan jalkineille ja tiloissa käytettäville kalusteille.

IEC:n standardointiprojektin suomalainen vetäjä, SESKOn standardointikomitean SK 101 (staattinen sähkö) puheenjohtaja Toni Viheriäkoski kertoo, että Suomessa staattisen sähkön aiheuttamat riskit ovat talvisin hankalampia kuin monissa muissa maissa sisäilman kuivuuden takia, joten korjaus- ja uudisrakentamisen yhteydessä on tärkeää kiinnittää huomiota staattisen sähkön muodostumiseen.

Viheriäkoski toteaa, että kun terveydenhuollon tilojen rakennusprojekteissa hyödynnetään SFS EN IEC 61340-6-1 -standardia alusta alkaen, staattisen sähkön ongelmia voidaan vähentää kustannustehokkaasti.

Maakuntien tilakeskuksen selvityksen mukaan sairaanhoito- ja erityishuoltopiireillä on käynnissä tai suunnitteilla yli 200 rakennushanketta, yhteisarvoltaan noin 5 miljardia euroa. Hankkeista yli puolet valmistuu ennen vuotta 2020 ja loput vuoteen 2026 mennessä. Lisäksi kunnissa on valmisteilla ja käynnissä lukuisia sote-toimintaan liittyviä rakennushankkeita.

Nyt julkaistu SFS EN IEC 61340-6-1 -standardi tulee olemaan merkittävässä asemassa näissä hankkeissa, niin että staattisen sähkön aiheuttamat ongelmat saadaan hallintaan jo suunnitteluvaiheessa.

Lisää suosikiksi