Akkujen ja akustojen asentamiseen, käyttöön, tarkastukseen, kunnossapitoon ja hävittämiseen liittyvät turvallisuusvaatimukset määritellään standardissa:

SFS-EN IEC 62485-2:2018 Akkujen ja akkuasennusten turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Paikallisakut, 1. painos, 2018. 83 sivua. Hinta 96,30 € (+ alv 24 %).

Standardissa määritellään paikallisakkujen ja -akustojen suojausmenetelmät sähkön, elektrolyytin ja räjähtävien kaasujen aiheuttamia vaaroja vastaan. Lisäksi kuvataan toimenpiteet, joilla varmistetaan akustojen ja akkuasennusten toiminnallinen turvallisuus.

Vaatimukset koskevat lyijy-, nikkeli-kadmium- ja nikkeli-metallihydridiakuista koostuvia akkuasennuksia, joiden nimellisjännite on enintään 1500 V (DC).

Standardin mukaisten paikallisakustojen pääasiallisia käyttökohteita ovat

  • tietoliikennesovellukset
  • voimalaitoskäyttö
  • keskitetyn syötön turvavalaistus- ja hälytysjärjestelmät
  • UPS-sovellukset
  • varavoimageneraattoreiden käynnistysjärjestelmät
  • aurinkosähköjärjestelmät.

Tämä standardi korvaa standardin SFS-EN 50272-2, johon verrattuna tekstiä on ajanmukaistettu. Merkittäviä teknisiä muutoksia ei ole tehty. Standardi SFS-EN IEC 62485-2 sisältää kansainvälisen ja eurooppalaisen standardin alkuperäisen englanninkielisen tekstin sekä suomenkielisen käännöksen.

Litiumioniakuista koostuvia paikallisakustoja koskeva vastaava turvallisuusstandardi SFS-EN IEC 62485-5 on parhaillaan valmisteilla. Akkujen ja akkuasennusten yleiset vaatimukset kuvataan standardisarjan SFS-EN IEC 62485 osassa 1, ajovoima-akkuasennusten vaatimukset osassa 3 ja siirrettävissä laitteissa käytettävien akkuasennusten vaatimukset osassa 4. Nämä standardit on julkaistu englanninkielisinä.

SFS-standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales@sfs.fi ja verkkokauppa sales.sfs.fi/fi. Lisätietoja akkustandardeista saa Juha Vesalta SESKOsta.

Lisää suosikiksi