Niko Määttänen osallistui IEC:n Young Professionals –ohjelmaan Shanghaissa

Kansainvälisen sähköteknisen standardointiorganisaation IEC:n (International Electrotechnical Commission) 83. yleiskokous pidettiin Shanghaissa Kiinassa lokakuussa 2019. IEC:n Young Professionals (YP) –ohjelma järjestettiin samanaikaisesti myös tässä maailman suurimmassa kaupungissa. Tänä vuonna nuoria sähkötekniikan osaajia osallistui 88 henkilöä 42 eri maasta. YP-ohjelman tarkoituksena on tutustuttaa nuoret asiantuntijat syvällisesti kansainvälisen sähköteknisen standardoinnin maailmaan unohtamatta tietysti verkostoitumisen tärkeyttä. Suomea edusti tänä vuonna Niko Määttänen Winled Oy:stä.

YP-ohjelmaa järjestettiin neljänä päivänä, joista ensimmäisenä oli sunnuntai-illan yhteinen tutustumistilaisuus. Päivät sisälsivät luentoja IEC:n toiminnasta – lähtien toiminnan johtamisesta aina yksityiskohtaiseen standardin valmisteluprosessiin ja standardointikokousten simulaatiotehtäviin. Lisäksi kaikille kolmelle päivälle oli valmisteltu ryhmätöitä, joissa muun muassa arviointiin tekniikan kehittymistä ja sen vaikuttamista standardointiin 5 – 10 vuoden tähtäimellä, tutustuttiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä luotiin kuvitteelliselle vauvarobotille turvallisuuteen ja käytettävyyteen liittyviä standardeja yhteistyössä niin käyttäjän ja valmistajan kuin viranomaisenkin näkökulmasta.  Monissa tapahtumissa YP-osallistujat pääsivät verkostoitumaan eri osa-alueiden standardoinnin asiantuntijoiden kanssa. Esimerkiksi ennen tutustumista Conformity Assessment Boardin (CAB) tai Standardization Management Boardin (SMB) kokouksiin oli nuorilla asiantuntijoilla tilaisuus lounastaa yhdessä näiden kokousten kokeneiden osallistujien kanssa.

Niko Määttäsen mielestä kokonaisuutena osallistuminen IEC:n YP-ohjelmaan avasi silmiä entistä enemmän kansainvälisen standardoinnin tärkeydestä sekä tietysti mahdollisti verkostoitumisen eri maista tulevien nuorten huippuosaajien kanssa. Hän muistuttaa, että mikäli haluamme saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, tulee standardoinnilla olemaan siinä todella merkittävä rooli, sillä se vaatii todella paljon kansainvälistä yhteistyötä. Niko Määttäsen mukaan YP-ohjelma avarsi näkemystä kansainvälisen yhteistyön tärkeydestä sekä antoi lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä työkaluja oman uran kehittämiseen.  

Lisää suosikiksi