Kameravalvontajärjestelmä on yhdistelmä kuvankaappauslaitteita, valaistusta, laite- ja videoyhteyksiä, kuvankäsittelylaitteita ym. jotka on valittu ja asennettu vastaamaan asiakkaan turvavalvontavaatimuksia. Kameravalvontajärjestelmä siirtää valvontakameroiden tallentamat kuvat siirtoyhteyden kautta katseltavaksi näytössä. Asennettuun järjestelmään kuuluvien kameroiden ja näyttöjen lukumäärälle ei ole olemassa teoreettista rajaa. Sen asettaa käyttäjän kyky hallita järjestelmää; kameroiden ja näyttöjen määrää.

Kameravalvontajärjestelmän perusvaatimukset

Koska kameravalvontajärjestelmillä on hyvin monenlaisia käyttötarkoituksia kuten suojaus, turvallisuus, yleinen turvallisuus, liikenne jne., tämä SFS-EN 62676-sarja kattaa vain vähimmäisvaatimukset. Se on jäsennelty viiteen pääosaan seuraavasti:

·        Osa 1: Järjestelmävaatimukset (1-1 Yleiset, 1-2 Video)

·        Osa 2: Videonsiirtoprotokollat (2-1 Yleiset, 2-2 REST service, 2-3 Web service)

·        Osa 3: Analogiset ja digitaaliset videorajapinnat

·        Osa 4: Soveltamisohjeet

·        Osa 5: Valvontakameroiden kuvanlaatu (valmisteltavana)

Kameravalvontajärjestelmän standardin mukaisen turvaluokituksen  puuttuessa oletusarvona on luokka 1 (ts. ei suojaustasoa eikä käyttöoikeusrajoituksia).

Vaatimustenmukaisuus

Mikäli kameravalvontajärjestelmän tai sen komponenttien ilmoitetaan noudattavan jotain lainsäädäntöä, määräystä/määräyksiä tai kansallisia tai alueellisia standardeja, on nämä väitteet sisällytettävä standardinmukaisuuden todistavaan ilmoitukseen.

Kun kameravalvontajärjestelmän käyttöönotto ja luovutus on tehty, on urakoitsijan annettava asiakkaalle ilmoitus standardien vaatimusten noudattamisesta.

Omistaja on vastuussa kameravalvontalaitteiston käytöstä ja omistajan tulee huomioida kameravalvontaan liittyvät lait ja asetukset (lisätietoja ks. Tietosuojavaltuutetun toimisto)).

Kameravalvonta junissa

Rautatielaitekomitea IEC TC 9 on valmistelemassa julkaisua (julkaistanee 2016-07), jossa annetaan täydentävät ohjeet kameravalvonnan toteuttamiseksi junissa: IEC 62580-2 Electronic railway equipment – On-board multimedia and telematic subsystems for railways – Part 2: Video surveillance/CCTV services.

Riskikartoitus ennen suunnittelua

Kohteessa tulee tehdä riskikartoitus ennen kameravalvontajärjestelmän suunnittelua. Mahdolliset uhat ja vaaratekijät on yksilöitävä sekä niiden todennäköisyys ja vaikutus tulee arvioida. Ohjeita riskikartoituksen ja riskien arviointiin annetaan seuraavissa standardeista:

·        SFS-ISO 31000 Riskienhallinta. Periaatteet ja ohjeet

·        SFS-EN 31010 Riskienhallinta. Riskien arviointimenetelmät

SFS-EN 62676-4:2015 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 144 sivua ja sen hinta on 93,90 € (alv 0 %). Mainittua julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisätietoja standardista antaa SESKOssa Arto Sirviö, p. 09 6963 954, sähköposti

Lisää suosikiksi