Aiemmin moottori oli sähkötyökalun kallein osa ja siksi valmistajat kehittivät poriin erilaisia lisätarvikkeita, jotta niillä voitiin esimerkiksi hioa. Nykyisin on työkalun kallein osa akkupaketti, joten teknologinen kehitys on edennyt siihen, että sama akkupaketti sopii eri työkalujen runkoihin. Robotit valtaavat alaa myös työkalumarkkinoilla, erityisesti puutarhatyökaluina. Nurmikkoa leikkaava robotti on jo varsin tavallinen näky ja ne yleistyvät entisestään esimerkiksi golfkentillä.

Maailmanlaajuinen työ on murroksessa

IEC-komitea TC 116 Safety of motor-operated electric tools vastaa tarvittavien turvallisuusvaatimuksien laadinnasta kädessäpidettäville ja liikuteltaville sähkötyökaluille sekä puutarhakoneille. Komitean laatimat standardit ovat perinteisesti kuuluneet standardisarjoihin IEC 60335 (puutarhakoneet), IEC 60745 (käsityökalut) ja IEC 61026 (siirrettävät työkalut). Parhaillaan kaikkia sähkötyökalujen turvallisuusvaatimuksia käsitteleviä standardeja ollaan siirtämässä uuteen sarjaan,  IEC 62841 Electric Motor-Operated Hand-Held, Transportable Tools and Lawn and Garden Machinery – Safety. Työ on vielä kesken, mutta kahden viime vuoden aikana on  tähän standardisarjaan jo julkaistu toistakymmentä uutta osaa.

IEC-standardit mukautetaan eurooppalaiseen lainsäädäntöön

IEC-standardit ovat esikuvia eurooppalaisille standardeille, mutta konedirektiivin vuoksi niihin tarvitaan muutoksia ennen kuin ne voidaan vahvistaa EN-standardeiksi. Oleellisimmat muutokset IEC-standardeihin verrattuna ovat pakolliset käsitärinä- ja meluvaatimukset, joita koskevat asiat on lisätty EN-standardeihin.

Työstä vastaa eurooppalainen komitea CENELEC TC 116 ja sen valmistelemat eurooppalaiset standardit julkaistaan myös Virallisessa Lehdessä konedirektiivin alaisuudessa. IEC-pohjaisten standardien lisäksi Euroopassa valmistellaan myös pölymittauksia koskevaa standardisarjaa EN 50632, jossa esitetään mittausmenetelmät mm. poraaville, sahaaville, hioville, leikkaville ja jyrsiville sähkökäyttöisille työkaluille. Laajan standardisarjan ensimmäiset osat valmistuivat vuonna 2015. Konedirektiivin alaisuuteen listattujen harmonisoitujen EN-standardien vaatimukset täyttämällä voidaan osoittaa laitteen täyttävän konedirektiivin vaatimukset.  

Suomalainen seurantaryhmä

Sähkötyökalujen standardointiin osallistuvaan SESKOn kansalliseen seurantaryhmään ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. Lisätietoja ryhmän toiminnasta antaa SESKOssa Juha Vesa (Yhteystiedot).

Lisää suosikiksi