Liitteessä A esitetään komponenttien ilmastoluokitusjärjestelmä. Liitteessä B annetaan yleisiä neuvoja testien ja testisarjojen sekä niiden rasitusasteiden valitsemiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Täysin uutta tässä vuoden 2014 painoksessa on ympäristöolosuhdetestien räätälöintiä käsittelevä liite C.


Ympäristöolosuhdetestien räätälöinnillä tarkoitetaan realististen testimenettelyiden määrittämistä todellisten olosuhteiden perusteella. Testeissä ei ole tarkoituksena toistaa näitä olosuhteita sellaisenaan, vaan niiden vaikutukset näytteeseen. Testit suoritetaan usein nopeutettuina testaukseen kuluvan ajan lyhentämiseksi. Standardin liitteessä C esitetään seuraavat räätälöintiprosessin päävaiheet:

  • ympäristöolosuhdetestien räätälöinnin hallintasuunnitelma
  • ympäristöolosuhteiden elinkaariprofiili
  • ympäristöolosuhteiden tunnistaminen
  • testispesifikaatioiden tuottaminen

Standardi sisällytetään myös myöhemmin ilmestyvään SFS-käsikirjaan 671, jonka aiheena on ympäristöolosuhdetestaus.

SFS-EN 60068-1 sisältää sekä suomen- että englanninkielisen tekstin. Siinä on 66 sivua ja sen hinta on 74,90 € (ALV 0%). Standardia myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi.

Lisätietoja standardista antaa SESKOssa Jukka Alve.

Lisää suosikiksi