HBES/BACS-järjestelmä


Asuinrakennusten ja vastaavien ympäristöjen talotekniikan toteutuksessa käytetään erityyppisiä sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Kun nämä laitteet yhdistetään verkon kautta, kutsutaan järjestelmää standardeissa kotien ja rakennusten elektroniikkajärjestelmäksi (HBES) tai rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmäksi (BACS), usein myös kotiautomaatio-, kodinohjaus- tai sähköautomaatiojärjestelmäksi.

Standardin SFS-EN 50491-6-1 määritelmän 3.1.4 mukaan HBES/BACS-järjestelmä on: ”Mikä tahansa HBES/BACS -laitteiden yhdistelmä, jotka on linkitetty toisiinsa yhden tai useamman HBES/BACS -verkon kautta”.

Tyypillisiä HBES/BACS -sovelluksia ovat erilaiset talotekniikan hallinta- ja ohjausjärjestelmät, kuten valaistuksen, lämmityksen, veden kulutuksen, paloilmoitusten, varjostimien ja erilaisten turvallisuussovellusten hallinta.

Järjestelmän suunnittelu


Standardissa SFS-EN 50491-6-1 tarkastellaan tyypillisiä taloteknisten järjestelmien ohjaussovelluksia (esim. valaistuksen ohjaus, lämpötilan säätö, murtovalvonta, vuotovalvonta) sekä niihin liittyvien laitteiden asentamista (esim. asennuskorkeudet, asennusputken koko, mahdolliset esteet).

Kaapelointi


Rakennuksen kaapelointivaatimuksia (ICT, BCT ja erityisesti CCCB) tarkastellaan asuinrakennuksen kannalta (kotiympäristö). HBES-sovellusten tarpeet huomioiden rakennuksen kaapelointivaatimuksia tarkastellaan eritasoilla (huone-, kerros- ja nousukaapelointi). HBES:n radioyhteyksiä tarkastellaan kaapelointijärjestelmän laajennuksina tai kaapeliyhteyksien toteutusvaihtoehtona.

Standardissa esitetty kaapeloinnin rakenne nou­dat­taa standardia SFS-EN 50174-2, mutta SFS-EN 50491-6-1 sisältää kotiautomaation kaapelointiin liittyviä erityisvaatimuksia.

Asennetun HBES-laitteiston dokumentaatio


Asennetun HBES-järjestelmän teknisen dokumentaation tulee sisältää vähintäänkin käyttöohjeet ja asentajan käsikirjan. Näiden dokumenttien vähimmäistietovaatimukset on esitetty standardissa SFS-EN 50491- 6-1.

Ohjeet asentajan käsikirjaan sisältyvien dokumenttien (esim. sähköpiirustusten) laadintaan esitetään standardissa SFS-EN 61082-1. Käyttöohjeille vas­taavat säännöt ja vaatimukset esitetään standardissa
SFS-EN 82079-1.  

Asennusten tarkastus ja testaus


HBES-laitteistojen testaus- ja tarkastusvaatimukset esitetään julkaisussa CLC/TR 50090-9-2. HBES:n testaus ja tarkastus on jaettu kahteen pääosaan:

  • Asennusten tarkastus
  • HBES-toimintojen tarkastus


Standardi SFS-EN 50491-6-1 sisältää esimerkin asennetun HBES-järjestelmän tarkastuslistasta.

SFS-EN 50491-6-1:2014 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 79 sivua ja sen hinta on 74,90 € (alv 0 %). Standardijulkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisätietoja antaa SESKOssa Arto Sirviö

Lisää suosikiksi