Lataussuositus 2019_2019-05-27 (pdf) (204.6 KB)

Pistokytkimet

Suositukseen on lisätty kuvat Euroopassa käytetyistä peruslatauksen (tyyppi 2, englanniksi type 2) ja teholatauksen (CCS, englanniksi combined charging system) pistokytkimistä. Useimpien sähköautoilijoiden ei tarvitse tuntea muita pistokytkimiä ja lisäksi EU:n AFI-direktiivi edellyttää, että kaikki uudet julkiset latauspisteet sisältävät nämä kytkentätarvikkeet.

Suosituksesta on poistettu maininta kotitalouspistorasiasta tapahtuvan hidaslatauksen tilapäisyydestä. Maininta on poistettu, koska se aiheutti useita väärinkäsityksiä, joista räikeimmissä tavallisesta kotitalouspistorasioista lataaminen tulkittiin laittomaksi, mitä se ei ole. Sen sijaan muutosta ei tule ymmärtää siten, että kotilatauksessa voitaisiin jatkossakaan olla pysyvästi kotitalouspistorasian varassa. Asiaa on syytä avata hieman laajemmin.

Kotitalouspistorasiasta lataaminen

Kotitalouspistorasioiden kunto vaihtelee ensiluokkaisesta turvattomaan. Kuluttajan on vaikea tietää varmuudella, mikä pistorasia on ensiluokkainen ja mikä taas turvaton. Ensiluokkainen pistorasia saattaa kestää jopa nimellisvirran 16 ampeeria, kun taas turvaton pistorasia ylikuumenee jo puolella siitä. Turvattomasta pistorasiasta ei kuitenkaan välttämättä aiheudu vaaraa, jos sitä käytetään hyvin pienellä virralla ja/tai lyhyitä aikoja, jota valtaosa sähkönkäytöstä on. Sen sijaan, kun suurivirtainen laite kytketään pitkäksi aikaa turvattomaan pistorasiaan, voi pistorasia ylikuumentua ja sulaa. Äärimmäisessä tapauksessa tästä voi aiheutua jopa tulipalo, vaikka sellaiset ovatkin hyvin harvinaisia.

On syytä korostaa, että mikä tahansa kotitalouspistorasiaan kytkettävä suurivirtainen laite aiheuttaa saman riskin, oli se sitten tehokas lämpöpuhallin tai vaikkapa sähkögrilli. Mitään mystiikkaa sähköauton lataus ei siis ole. Toisaalta sähköauton lataus tapahtuu yleensä valvomatta, jolloin kukaan ei ole huomaamassa mahdollista pistorasian ylikuumenemista. Sähkögrilliä käytetään aina valvotusti ja lyhyen aikaa, kun taas sähköauton lataus tapahtuu asukkaiden nukkuessa ja kuormitus kestää useita tunteja.

Onkin syytä muistuttaa, että vieraasta pistorasiasta ladatessa kannattaa ehdottomasti käydä kokeilemassa muutaman kymmenen minuutin kuluttua, onko pistotulppa lämmennyt. Pistotulppa ei saisi tuntua kädenlämpöä kuumemmalta. Mikäli pistotulppa kuumenee, olet juuri löytänyt turvattoman pistorasian, joka on syytä vaihtaa uuteen.

Oman lisänsä pistorasialataukseen tuo latausjohdossa oleva usein painavahko suojalaiteyksikkö, joka saattaa aiheuttaa pistorasiaan liikaa vääntöä, jos pistorasiaa ei ole erikseen suunniteltu kestämään sen painoa. Luonnollisesti myös itse kallis latausjohto tulee ajan myötä varmuudella hajoamaan, jos sen annetaan vuodesta toiseen roikkua mutkalla, kuten usein käy tavallisten ulkopistorasioiden tapauksessa.

Kaikesta pelottelusta huolimatta on syytä todeta, että erikseen sähköauton latausta varten suunnitellut pistorasiat ovat yleisesti ottaen turvallisia ja joskus sisältävät myös ylikuumenemissuojan. Kaikessa pistorasialatauksessa on kuitenkin aina muistettava irrottaa latausjohto ensin autosta ja sitten vasta pistorasiasta, jotta minimoidaan pistorasian kuluminen kipinöinnin takia.

Ohjeistusta kuluttajille lisätty

Suositus pitää ennallaan pitkäaikaisen ja perustellun kantansa, että suositeltavin sähköauton lataustapa on siihen tarkoitetulla tyypin 2 -pistokytkimellä. Kyseinen pistokytkin on suunniteltu kestämään pitkäaikaista ja päivittäistä lataamista suurilla virroilla. Käyttömukavuuden kannalta on perusteltua hankkia latauspiste kiinteällä latauskaapelilla, jossa on tyypin 2 -pistoke, mikäli kaikki kyseisessä latauspisteessä ladattavat autot on varustettu tyypin 2 -vastakkeella.

Tässä on syytä mainita, että peruslatauksessa käytettävä tyypin 2 pistokytkimillä varustettu latauskaapeli on aina jännitteetön, kun se ei ole kytkettynä autoon. Se ei siis aiheuta vastaavaa sähköturvallisuusriskiä kuin esimerkiksi talvisin lämpötolpasta roikkumaan jätetyt lämmitysjohdot.

Suositus muistuttaa myös siitä, että EU:n ulkopuolelta tilattujen laitteiden kohdalla kuluttaja voidaan tulkita laitteen maahantuojaksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kuluttaja saattaa joutua vastuuseen, jos laite aiheuttaa vaaratilanteen. Ikävänä malliesimerkkinä mainittakoon 16 ampeerin virralla toimivat kotitalouspistorasiaan kytkettävät latauslaitteet, joista ei löydy standardin SFS-EN 62752 mukaisia suojalaitteita.

Erillinen sähköliittymä lataukseen ja latausaseman käyttöönottotarkastukset

Lopuksi suositukseen on lisätty maininta, että vanhojen taloyhtiöiden kannalta on mahdollista toteuttaa sähköajoneuvojen latausverkosto myös siten, että hankitaan pysäköintialueelle uusi sähköliittymä latauspisteitä varten. Tällöin ei ole välttämättä tarpeellista saneerata koko kiinteistön sähköverkkoa. Suosituksessa ohjeistetaan myös asiat, jotka on syytä tarkastaa ennen latausaseman käyttöönottoa.

Linkkejä turvalliseen lataamiseen

Lisätietoja

Tiedotteen kirjoittaja Tuukka Heikkilä, SESKOn komitean SK 69 puheenjohtaja, Energiateollisuus ry, tuukka.heikkila@energia.fi

Juha Vesa, SESKOn komitean SK 69 sihteeri

Lisää suosikiksi