Raportissa selvitetään, miten energian toimitusketjun muutoksien avulla voitaisiin saavuttaa vuoteen 2020 asetetut CO2-päästöjen vähennystavoitteet. Kun samalla ennustetaan, että sähkön käyttö maailmassa kolminkertaistuu vuoteen 2050 mennessä, on selvää, että juuri energiatehokkuuteen johtavat toimet ovat tärkeässä osassa. Raportissa esitetäänkin toimenpiteineen ja standardointitarpeineen ne potentiaaliset alueet, joissa voidaan saavuttaa suurin energiatehokkuus lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

IEC keskittyy raportissaan ”älykkään sähköistyksen” mahdollisuuksiin. Sen avulla voidaan säästää luonnonvaroja ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Sähköenergia on monikäyttöisin ja parhaiten hallittavissa oleva energian muoto. Sähköä voidaan jakaa tehokkaasti ja sitä voidaan tuottaa puhtaasti. Raportissa tarkastellaankin tulevaisuuden sähköenergian toimitusketjun standardisointitarpeita kymmenien vuosien perspektiivillä, kun tavoitteena on paras mahdollinen energiatehokkuus.

Kannanoton johtopäätökset:

  • energian tuotantoketjujen rakennetta on muutettava
  • luonnonvaroja ja raaka-aineita on käytettävä entistä tehokkaammin
  • eri teknologioiden keskinäistä koordinointia on tehostettava.

Raportin pohjalta IEC aikoo kehittää sähköalan standardointia tuotelähtöisestä toiminnasta laajempia järjestelmiä käsittäviksi kokonaisuuksiksi. Tarkoitus on myös lisätä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen, hallitusten ja säädöksiä valmistelevien elimien kanssa.

IEC:n verkkosivulta osoitteessa http://www.iec.ch/smartenergy/downloads/ on sekä varsinainen kannanotto White Paper – Coping with the Energy Challenge – The IEC’s role from 2010 to 2030 – Smart electrification – The key to energy efficiency, että aihetta koskeva tiivistelmä Summary and Recommendations – Coping with the Energy Challenge – The IEC’s role – Smart electrification – The key to energy efficiency, toimenpide-ehdotuksineen ja suosituksineen.

Lisää suosikiksi