Rikkiheksafluoridi (SF6) on merkittävästi ilmaa parempi sähköeriste ja sitä käytetään esimerkiksi sähköverkon kytkinlaitoksissa ja katkaisijoissa. Tekninen SF6–kaasu ja sen seoskaasut ovat pysyviä yhdisteitä ja voimakkaita kasvihuonekaasuja, joten niitä on käsiteltävä siten, että vältetään kaikki tahalliset päästöt ilmakehään.

Hiljattain on julkaistu suomenkielisen käännöksen sisältävä standardi: 
SFS-EN IEC 60376:2018 Vaatimukset sähkölaitteissa käytettävälle teknisille rikkiheksafluoridille (SF6) ja SF6-seoskaasuissa käytettäville lisäkaasuille, 2. painos, 2018. 39 sivua (suomi/englanti). Hinta 84,32 € (alv 24 %).

Suomalaisen käännöksen ja englanninkielisen alkuperäisen tekstin sisältävä standardi korvaa aiemman painoksen vuodelta 2006, johon verrattuna julkaisuun on lisätty mm. typen (N2) ja perfluorimetaanin (CF4) käyttöä SF6–seoskaasuissa koskevat vaatimukset.

Standardi liittyy läheisesti toiseen uunituoreeseen englanninkieliseen standardiin SFS-EN IEC 60480:2019, jossa annetaan uudelleenkäyttölaatuvaatimukset SF6–kaasuille sen jälkeen kun ne on poistettu sähkölaitteistosta. Standardista on suomennos valmisteilla.

Kolmas aihekokonaisuuteen liittyvä englanninkielinen standardi on SFS-EN 62271-4:2014, joka koskee suurjännitelaitteistojen SF6 –kaasujen käsittelyä. Standardista on toinen painos valmisteilla.

SFS-standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales@sfs.fi ja verkkokauppa http://sales.sfs.fi/fi. Lisätietoja sähköteknisissä sovelluksissa käytettäviä nesteitä ja kaasuja koskevista standardeista saa Juha Vesalta SESKOsta.

Lisää suosikiksi