Sähköteknisen standardoinnin asiantuntijoita palkittiin

Erkki Yrjölä -mitaleita on myönnetty tähän mennessä 32 kpl tunnustuspalkintoina henkilöille, jotka ovat erityisesti ansioituneet sähköteknisessä standardointitoiminnassa. Ensimmäiset palkinnot on myönnetty vuonna 2000 ja palkinto on nimetty SESKOn hallituksen pitkäaikaisen puheenjohtajan ja ensimmäisen kunniapuheenjohtajan, Erkki Yrjölän mukaan.

Esa Tiainen

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton tekninen johtaja Esa Tiainen palkitaan Erkki Yrjölä –mitalilla hänen ansioistaan pienjännitesähköasennuksia koskevan standardointikomitean SK 64 puheenjohtajana ja jäsenenä. Hän on ollut mukana sähköasennusten standardoinnissa jo yli 20 vuoden ajan. Komitean puheenjohtajana hän on toiminut vuodesta 2009 alkaen.

Esa Tiainen on ollut keskeisessä roolissa, kun on siirrytty yksityiskohtaisista sähköasennusmääräyksistä hallitusti yleisluontoisten määräysten sekä niitä tukevien ja täydentävien standardien käyttöön. Hän on ollut valmistelemassa jo 1990-luvun alussa nykyisten standardien edeltäjiä eli ensimmäisiä IEC- ja CENELEC-standardeihin perustuvia sähköasennusmääräyksiä.

Esa Tiainen on edistänyt sähköasennusstandardien käyttöönottoa ja käyttöä kouluttamalla vuosittain tuhansia sähköammattilaisia. Hän on tiedottanut sähköasennusstandardeista myös laatimalla lukuisia artikkeleita ja opaskirjoja. Asiantuntemuksellaan hän on saavuttanut sähköturvallisuusalalla erittäin arvostetun aseman.          


Olli Tiainen

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston turvallisuusinsinööri Olli Tiainen palkitaan Erkki Yrjölä –mitalilla ansioistaan valaisinkomitean SK 34 pitkäaikaisena sihteerinä ja jäsenenä yhteensä yli kolmenkymmenen vuoden ajalta. Hän on toiminut komitean sihteerinä 1970-luvun lopulta alkaen lähes 20 vuotta ja jäsenenä se jälkeen vielä yli kymmenen vuotta aina näihin päiviin saakka. Edellä mainitun valaistuskomiteatyöskentelyn lisäksi Olli Tiainen on ollut 2000-luvulla myös kotitaloussähkölaite- ja sähkökiuaskomitean sekä pisto- ja rasiakytkinkomitean jäsen.

Olli Tiainen on pitkäaikaisena turvallisuusviranomaisena ollut toteamassa sähkölaitteiden turvallisuuspuutteita ja tuonut arvokasta tietoa standardointikomiteoiden valmisteluun värikkääseen ja eloisaan tyyliinsä. Hänen asiantuntemuksensa avulla on standardeihin saatu monia parannuksia. Aiemmin EY mitalilla palkitut: http://www.sesko.fi/portal/fi/standardisointijarjestelma/sesko/sahkoalan_standardisoimistyossa_erityisesti_ansioituneet/

Lisää suosikiksi