Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry:n  toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen ja KNX Finland ry:n toiminnanjohtaja 
Johan Stigzelius.

Seminaarin ensimmäisessä puheenvuorossa toimitusjohtaja Tarja Hailikari Sähköteknisen Kaupan Liitosta esitteliHyvinvointia sähköllä Visio 2030 -ohjelmaa, jossa myös SESKO on mukana. Tavoitteena on lisätä tietoa yksilön mahdollisuuksista vaikuttaa omaan energiankulutukseensa, mukavuuteensa ja turvallisuuteensa sähköteknisten ratkaisujen avulla. Kansanedustaja Oras Tynkkynen oli vakuuttunut sähkön roolin kasvamisesta päästöttömään energiatalouteen pyrittäessä, kun samalla määrätietoisesti satsataan sähkön käytön tehostamiseen. 
Tulevaisuutta on turha ennustaa  – se pitää tehdä!

Sähkön tuottaminen vuonna 2030 

Professori Sanna Syri Aalto Yliopistosta muistutti Suomen tällä hetkellä olevan talviaikaan liian riippuvainen tuontisähköstä. Uudet ydinvoimayksiköt toteutuessaan parantavat omavaraisuutta myös huippukulutuksen aikaan samalla vähentäen hiililauhteen tarvetta. Suomen tuulivoimatavoitteet ovat järkevät ja lisäävät uusiutuvaa sähköntuotantoa merkittävästi. Modernit kierrätyspolttoainelaitokset, kuten Lahdessa jo toimiva, voivat tuottaa kaasutettua kierrätyspolttoainetta.

Johtaja Jukka Leskelä Energiateollisuus ry:stä kertoi sähköä tuotettavan myös vuonna 2030 edelleen kaikilla energialähteillä ja tuotantotavoilla, mutta kasvihuonekaasupäästöjä reilusti vähentäen. Päästökustannuksin ohjataan investointeja ja tuotantoa. Hajautettu mikrotuotanto tulee integroiduksi osaksi sähköjärjestelmää ja Älykäs sähköjärjestelmä tuo uusia ”tuotantomuotoja”, modernia kysyntäjoustoa  ja sähkövarastoja. Suomalaiset omaksuvat perinteisesti nopeasti uutta teknologiaa, joten Teknologiajohtaja Mikko Juntunen NAPS Systems Oy:stä luottaa aurinkosähkömarkkinan käytön nopeaan kasvuun. Onhan itse tuotettu aurinkosähkö edullista ja miltei huoltovapaata. 

Sähkön käyttäminen vuonna 2030  

Teknologiajohtaja Matti Rae Ensto Oy:stä esitteli asumisen ja lämmityksen näkymiä. Uudiskohteissa on tavoitteena lähes nollaenergiarakentaminen ja vanhemmissakin rakennuksissa osa kulutuksesta katetaan uusiutuvalla energialla. Ilmanvaihtoon integroitu lämpöpumppu, aurinkokeräimet ja led-valaistus ovat tulevaisuuden rakennuksissa vakioita. Toiminnanjohtaja Johan Stigzelius KNX Finland ry:stä visoi rakennusautomaatiota ja kertoi, että talotekniikan automaation muuttuessa toimittajariippuvaisesta toiminnallisuuspohjaiseksi myös sen standardointi tulee keskittymään rajapintoihin. Talotekniikan automaation integraation osaajille löytyy töitä tulevaisuudessa. Asiantuntija Heikki Karsimus (Teknologiateollisuus ry) muistutti, että Suomessa tieliikenteen sähköistäminen on merkittävässä roolissa öljyn tuonnin vähennystavoitteissa. Sähkö myös mahdollistaa uusiutuvien energiamuotojen sekä paikallisen energiantuotannon käytön.

Lisätietoja

•    Toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkmanin katsaus SESKOn vuoteen 2012 on luettavissa täällä

•    Tilaisuudessa pidettyjen esitysten aineistot ovat luettavissa täällä

•    SESKO-lehdet, myös uusin nro 1/2013 ovat luettavissa täällä

Lisää suosikiksi