SESKO toteutti vuoden 2021 loppupuoliskolla digitaalisen tiedotuskampanjan, jossa lähestyttiin sähkö- ja elektroniikka-alan tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden parissa toimivia yrityksiä ja korkeakouluja. Näe Tulevaisuuteen – kampanjan TKI-kannustuspalkintokierrokselle ilmoittautui määräaikaan mennessä neljä korkeakoulua, joiden tutkimushankkeet osallistuivat TKI-tunnustuspalkinnon arviointikierrokselle.

SESKOn hallitus päätti 3 000 €:n TKI-tunnustuspalkinnon myöntämisestä Tampereen korkeakouluyhteisölle. Palkitut tutkimushankkeet ovat: ProCemPlus, AREA21 ja SÄTE-opas. “Kyseisissä hankkeissa sähköteknisiä standardeja on hyödynnetty laajasti ja erinomaisessa yhteistyössä ammattikorkeakoulun ja yliopiston välillä”, SESKOn toimitusjohtaja Anna Tanskanen toteaa.

Tampereen ammattikorkeakoulun yliopettaja Pirkko Harsia toteaa: “Sähköalalla standardien seuraaminen ja käyttö antavat uutta tietoa siitä, millaiset aiheet ja asiat ovat alalla kansainvälisestikin kehityksen alla. Lisäksi standardointiin osallistuminen päivittää myös opettajan omaa osaamista, antaa uusinta tietoa alan kehityksestä ja mahdollisuuden verkostoitua eri toimijoiden kanssa.

ProCemPlus-hankkeessa keskeisiä tausta-aineistoja olivat niin SFS 6000 -sarja kuin uudet SFS 6008-1 ja 6008-2, joita hyödynnettiin niin energiayhteisörakenteiden kuin teknisten näkökulmienkin pohjana. Tarkastelussa oli myös automaatioon ja akkuihin liittyviä standardeja.

AREA21 hankkeessa hyödynnettiin standardeja mm. 

  • sähköjärjestelmien seurantamittauksien teossa kerrostaloissa (SFS 6000 ja SFS 6002)
  • sähkötekniset kuntokatselmukset ja -mittaukset kerrostaloissa (SFS 6000 ja SFS 6002)
  • opiskelijoiden itsearvioinnit ja perehdytys sekä työskentely kohteessa (SFS 6002)
  • energiatehokkuusmateriaalit (sähkölämmitystalot ja öljylämmitystalot)
  • SFS 6000-vaatimusten huomiointi järjestelmien saneerauksissa

SÄTE-oppaan hankkeessa osaltaan taustana on ollut SFS 6000 -sarja, ja siinä hyödynnettiin myös CENELECin kotiautomaatioihin ja rakennusautomaatioihin liittyvää standardointia.

SESKO tulee yhdessä Tampereen korkeakouluyhteisön kanssa kertomaan enemmän hienoista voittajahankkeista ja yhteisön sähköteknisten standardien käyttökokemuksista osana Puhdas energia -hanketta vuoden 2022 aikana.

SESKOn toimisto onnittelee Tampereen korkeakouluyhteisöä voitosta!

Lisää suosikiksi