Käsikirjaan valituista standardeista kaksi on tietotekniikan laitteiden EMC-tuoteperhestandardeja ja kuusi muuta ovat EMC-perusstandardeja.
Käsikirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan keskeisiin EMC-standardeihin ja EMC-testaukseen, jonka avulla voidaan varmistaa laitteen sähkömagneettinen yhteensopivuus.
Sähkömagneettisella yhteensopivuudella tarkoitetaan laitteen kykyä toimia tarkoitetussa käyttöympäristössään häiritsemättä muita samassa ympäristössä olevia laitteita sähkömagneettisesti tai häiriintymättä muiden siinä ympäristössä olevien laitteiden tuottamista sähkömagneettisista häiriöistä. Tämä on myös Euroopan Unionin EMC-direktiivin, 2004/108/EC, sisältö tiivistettynä.

EU:n alueen sisällä markkinoitavien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tulee täyttää EMC-direktiivin olennaiset vaatimukset ja valmistajan tai laitteen EU:n alueelle tuovan on pystyttävä osoittamaan tuotteiden täyttävän vaatimukset, laadittava sitä osoittava vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitettävä laitteeseen vaatimustenmukaisuutta osoittava CE-merkki. CE-merkin kiinnittämisen edellytyksenä on myös muiden tuotetta koskevien direktiivien, esimerkiksi sähköturvallisuutta koskevan pienjännitedirektiivin vaatimusten mukaisuus.

Direktiivin vaatimusten mukaisuus voidaan osoittaa käyttämällä yhdenmukaistettuja (harmonisoituja) eurooppalaisia EN-standardeja. Standardien käyttö ei ole pakollista, mutta vaatimusten mukaisuuden osoittaminen muulla tavalla kuin käyttämällä harmonisoituja standardeja on hyvin monimutkaista ja siihen kannattaa ryhtyä vain tilanteessa, jossa standardien käyttäminen on mahdotonta. EU:n komissio julkaisee ja ylläpitää direktiivikohtaisia luetteloita harmonisoiduista standardeista, joita voidaan käyttää kyseisen direktiivin vaatimusten mukaisuuden osoittamiseen. Linkki ajantasaiseen luetteloon löytyy mm.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) verkkosivuilta (www.tukes.fi).

Käsikirjaan on koottu keskeisimmät tietotekniikan laitteita koskevat EMC-standardit. Kokoelma ei ole täydellinen, koska kaikkien mahdollisten standardien mukaan ottaminen olisi paisuttanut käsikirjan liian isoksi. Mukaan on valittu standardit periaatteella ”ainakin nämä pitäisi täyttää”. Käsikirjaan on otettu IEC-standardeista mahdollisimman uudet versiot.
SFS-käsikirja 660 EMC-standardeja
2. painos 2013. A4-koko. 477 sivua. Hinta 148 € (+ alv 10 %)
SFS-käsikirjojen tarkempaan sisältöön voit tutustua osoitteessa www.sfs.fi
(ks. Julkaisut ja palvelut > Julkaisut > SFS-käsikirjat).

Lisätietoja
SESKO ry
Eero Sorri

Lisää suosikiksi