Sen vähimmäisturvallisuusvaatimukset pätevät sekä ulko- ja sisätiloihin asennetuille laitteistoille, jotka:

  • on tarkoitettu kytkettäväksi suoraan pienjänniteverkkoon tai ovat siihen liitettävissä helppopääsyisen manuaalisesti ohjattavan kytkimen tai katkaisijan kautta
  • ovat itsenäisiä tehonjakelujärjestelmiä
  • syöttävät vaihto- tai tasasähkötehoa
  • on tarkoitettu sähkön tai sähkön ja lämmön (CHP) tuotantoon.


Tämän standardin soveltaminen on rajattu niihin asennusprosessin yhteydessä esiintyviin olosuhteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilövaaran, vaurioittaa laitteita tai polttokennojärjestelmään kuulumatonta omaisuutta tai kiinteistöä.

Sähkön tuotanto polttokennotekniikalla


Polttokenno on sähkökemiallinen laite jolla tuotetaan sähköenergiaa. Polttokennotekniikka soveltuu yksittäisten elektroniikkalaitteiden teholähteistä, ajoneuvosovelluksiin ja aina voimalaitoksiin asti. Polttokennoilla voidaan tuottaa sähköenergiaa myös kotitalouskäyttöön. Japanissa on meneillään tutkimusprojekti, jossa testataan aurinkosähkön ja polttokennotekniikan yhteistoimintaa rakennusten sähköenergian tuotannossa. Tutkimuskohteessa aurinkosähköjärjestelmän valosähköiset paneelit tuottavat energiaa päiväaikaan. Auringon laskettua polttokenno käynnistyy ja toimii auringon nousuun saakka. Tehonsyötön vaihteluja tasataan rakennukseen asennetulla akustolla, joka toimi sähkön pientuotannon energiavarastona.

Kiinteiden polttokennojen standardit


Seuraavat standardit ja standardiehdotukset liittyvät kiinteästi asennettuihin polttokennojärjestelmiin:

  • SFS-EN 62282-3-100 Fuel cell technologies — Part 3-100: Stationary fuel cell power systems – Safety
  • SFS-EN 62282-3-200 Fuel cell technologies – Part 3-200: Stationary fuel cell power systems – Performance test methods
  • Draft IEC 62282-3-150 Fuel cell technologies – Part 3-150: Stationary fuel cell power systems – Small stationary fuel cell power system serving as a heating appliance (valmisteilla)
  • Draft IEC 62282-3-201 Fuel cell technologies – Part 3-201: Stationary fuel cell power systems – Performance test methods for small fuel cell power systems (valmisteilla)

SFS-EN 62282-3-300 on julkaistu kaksikielisenä (suomi/englanti) painoksena. Siinä on 36 sivua ja sen hinta on 54,40 € (alv 0 %). Julkaisua myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisätietoja mainituista julkaisuista saa SESKOsta Arto Sirviöltä

Lisää suosikiksi