Visioseminaarissa positiivinen vire

Sähkön merkityksen energiamuotona nähdään jatkavan nopeata kasvuaan ja luovan uutta hyvinvointia yhteiskunnassa ja jokapäiväisessä elämässä. Sähkön käytön, siirron ja tuotannon parissa toimiville on paljon tehtävää, mutta toisaalta onnistuminen vaatii entistä tiiviimpää yhteistoimintaa suurempien kokonaisuuksien toimittamiseksi. Seminaari-iltapäivän yleisvire oli hyvin positiivinen. Etenemisen kohti visiota nähtiin olevan hyvässä vauhdissa ja saavuttaen sen joiltakin osin jopa selvästi ennen vuotta 2030. Seminaariesitysten aineistoon voi tutustua osoitteessa hyvinvointiasahkolla.fi/visioseminaari

Visiossa ovat mukana Sähköteknisen Kaupan Liitto ry, Sähkösuunnittelijat NSS ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, SESKO ry sekä Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry.

Lisää suosikiksi