Mikrogeneraattoreiden verkkoliitäntää koskevassa standardissa SFS-EN 50438 annetaan vaatimukset pienjänniteverkon suojaukselle, verkkoon syötetyn sähkön laadulle ja generaattorista annettaville tiedoille, joiden avulla varmistetaan turvallinen työskentely mikrogeneraattoreissa. Standardissa annetaan vaatimukset yleisen jakeluverkon liitäntään käytetyn suojalaitteen yli- ja alijännitesuojaukselle, yli- ja alitaajuussuojaukselle sekä verkkojännitteen katoamissuojaukselle. Nämä suojausvaatimukset riippuvat jakeluverkon ominaisuuksista ja ovat siksi erilaisia eri maissa. Standardin käännöksen yhteydessä Suomen vaatimukset on tarkistettu ottaen huomioon Energiateollisuus ry:n uusimmat suositukset.

Sähkön hajautettu tuotanto tulee lisääntymään ja tuotantolaitteiden turvalliseen käyttöön tarvitaan standardeja. SFS-EN 50438 yhdessä yleisen pienjänniteasennusstandardin SFS 6000 kanssa antaa puitteet turvalliseen käyttöön. Mikrogeneraattorien liitännässä jakeluverkkoon pitää kuitenkin aina noudattaa verkkoyhtiön antamia ehtoja. Väärin liitetty mikrogeneraattori voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen verkon kunnossapitäjille.

Standardi SFS-EN 50438 Tekniset vaatimukset yleisen jakeluverkon kanssa rinnan toimiville mikrogeneraattoreille on julkaistu kaksikielisenä (su-en). Standardi on 94 -sivuinen ja se on tilattavissa Suomen Standardisoimisliitosta: sähköposti sales@sfs.fi, p. 09 149 9331, verkkokauppa http://sales.sfs.fi/. Standardin hinta on 76,30 € (+ alv 23 %).

Lisätietoja standardista antaa SESKOssa Tapani Nurmi.

Lisää suosikiksi