Aihetta käsittelivät puheenvuoroissaan mm. ylijohtaja Helena Säteri ympäristöministeriöstä, Deputy Head of Unit Tapani Mikkeli Euroopan komissiosta, johtaja Antti Koponen Rakennustuoteteollisuus RTT:stä ja virastopäällikkö Lauri Jääskeläinen Helsingin kaupungin Rakennusvalvontavirastosta. Lisäksi kuultiin lukuisia case-esityksiä.

Esitysten jälkeen ja väliajoilla osallistujilla oli mahdolllisuus tutustua  SESKOn ja muiden standardien laatijoiden toimintaan ja eri alojen ajankohtaisiin standadreihin. Tilaisuuden omat sivut ovat internetissä osoitteessa www.standardiforum.fi. Sivuilla julkaistaan lähipäivinä tilaisuuden esitysten materiaali.


Lisätietoja rakennusalan standardisoinnista on Ympäristöministeriön toimeksiannosta laaditussa selvityksessä  ”Rakennusalan standardisointiselvitys 2011”. Linkki selvitykseen.

Lisää suosikiksi