Standardeilla määritellään vaatimukset mitä moninaisimmille tuotteille ja niissä käytettäville materiaaleille, palveluille sekä prosesseille. Standardoinnilla on merkittäviä vaikutuksia yksilön ja yhteiskunnan  turvallisuuteen ja hyvinvointiin.

Siten eri maiden yhteiskunnallisen toimijoiden mukanaolo standardoinnissa on ensiarvoisen tärkeää, jotta oleellisten, standardoinnissa  kansainvälisesti määriteltyjen näkökohtien huomioonottaminen  niiden toiminnassa ja päätöksissä varmistuu. Yhteiskunnallisten sidosryhmien työkalupakkiin pääsee CEN – CENELEC verkkosivulta. Siellä kerrotaan mistä löytää tietoa meneillään olevista standardointikohteista sekä siitä, miten voi osallistua standardien kehitysprosessiin kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla.

Työkalupakin CEN-CENELEC on kehittänyt  yhteistyössä kolmen muun eurooppalaisen standardointijärjestön kanssa. Ne ovat: ANEC (kuluttajat ), ECOS (ympäristö) ja ETUI ( terveys ja turvallisuus).


Lisätietoa: www.cencenelec.eu

Lisää suosikiksi